furosemid

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
furosemid  FUROSEMID KABI 20MG/2ML INJ SOL 50X2ML  

i.v., (ve výjimečných případech i.m.)

ano max. rychlost 4 mg/min

CHS, FS: po naředění 24 hod při 25°C (chránit před světlem) MS: použít okamžitě (*)

Data od MAH – stabilita v G5% při pokojové eplotě po dobu 24 hod (koncentrace 0,2 g/l) nebo 6 hod (pro koncentraci 2,0 g/l) při ochraně před světlem.
FUROSEMID BBP 10MG/ML INJ SOL 5X2ML - dávky nad 50 mg pomalou infuzí CHS, FS, MS: použit okamžitě.

Přejmenovaný Furosemid Biotika; Příprava

infuze není v SPC popsána.

FUROSEMID BBP 12,5MG/ML INJ SOL 10X10ML Přejmenovaný Furosemid Biotika Forte; Příprava infuze není v SPC popsána.
 FUROSEMID ACCORD 10 MG/ML  10MG/ML INJ/INF SOL 10X2ML  ano  

max. rychlost 4 mg/min

 CHS, FS po rekonstituci 12 hod při teplotě 25°C 

CHS, FS po naředění: 24 hod při teplotě 2-8°C (chránit před mrazem) MS: po rekonstituci i po naředění použít okamžitě (*)

 Obecná informace k ředění všech LP obs. urosemid: Riziko precipitace při mísení se silně kyselými roztoky (s pH nižším než 5,5). 

Konkrétně je povoleno ředění s neutrálními a slabě alkalickými roztoky s hodnotou pH v rozmezí 7-10; pH G5% je uváděno v

rozmezí 3,5-5,5.

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.