flukonazol

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 flukonazol FLUCONAZOL KABI 2 MG/ML 2MG/ML INF SOL 10X100ML NE - RTU ano inf: max. rychlost 10 ml/min CHS, FS (po naředění): 24 hod při 25°C MS: použít okamžitě (*)  
2MG/ML INF SOL 10X200ML
DIFLUCAN       2MG/ML INF SOL 1X100ML ano MS: použít okamžitě (*)

FLUCONAZOLE B.BRAUN 2

MG/ML            
2MG/ML INF SOL 20X100ML - CHS, FS (ve směsi s FR): 72 hod při 25°C          MS: použít okamžitě (*)
MYCOMAX 2MG/ML INF SOL 10X100ML -

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.