fenytoin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
fenytoin  EPANUTIN  PARENTERAL   250MG/5ML INJ SOL 5X5ML  i.v., i.m.  inf: ředění do 50-100 ml FR (max koncentrace 10 mg/ml)  ano  NE inj: max rychlost 50 mg/min  

CHS, FS, MS: použít okamžitě;

nenaředěnou formu přípravku i        zb naředěný infuzní roztok je možné

použít, pokud nejsou zamlžené nebo  s

neprecipitují

 

Pozn. Zředěná infúzní směs se nesmí uchovávat v chladu. Pokud se nezředěný arenterální fenytoin ponechá v chladu nebo zmrzne, může se vytvořit precipitát. K jeho opětovnému rozpuštění by mělo dojít poté, co se LP ponechá při pokojové teplotě. V tomto případě je přípravek opět vhodný k

používání. Může se vytvořit žlutavé arvení, to však nemá žádný účinek na sílu

roztoku. Při poklesu pH pod 11,5 anebo při nížené teplotě dochází k precipitaci léčiva z roztoku. Pokles hodnoty pH může být způsoben jednak použitím kyselého rozpouštědla (např. G5%), jednak naředěním na nízkou koncentraci. Doba, za terou dojde k precipitaci, je přitom variabilní a obtížně predikovatelná - upřednostěno používání FR.
 inf: max rychlost 50 mg/min; podání musí být dokončeno nejpozději do 1 hod přípravy infuze (infuzní směs se nesmí nechat v chladu); použije se in-line filtr (0,22-0,50 mikronu); u novorozenců a dětí nesmí být rychlost vyšší než 1-3 mg/kg/min nebo 50 mg/min, podle toho, co je pomalejší

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.