ertapenem

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 ertapenem  INVANZ  1G INF PLV CSL 1  NE  

inf: 1. dospělí (13 let a více): rekonstituce 1 g v 10 ml Aq. pro inj. nebo ve FR (koncentrace přibližně 100 mg/ml) a poté naředit 50 ml FR 2. děti (3 měsíce - 12 let) rekonstituce 1 g v 10 ml Aq. pro inj. nebo ve FR (koncentrace přibližně 100 mg/ml) a poté přenést objem

odpovídající dávce 15 mg/kg t. hm. do FR (konc. 20 mg/ml nebo nižší)
 ano  NE  inf: 30 min  CHS, FS: rekonstituovaný roztok použít ihned, naředěné roztoky 6 hod při 25°C nebo 24 hod při 2-8°C (použít do 4 hodin po vyjmutí z chladničky) MS: použít okamžitě (*)  

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.