dobutamin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 dobutamin DOBUTAMIN ADMEDA 250 250MG/50ML INF SOL 1X50ML  NE  inf: neředěný konstantní inf pumpou do CŽK nebo po naředění podávat i.v. jehlou či katetrem opatřeným dávkovacím zařízením  ano  ano  pouze kontinuální i.v. infuzí HS, FS: 14 dní při 2-8°C, 24 hod při 25°C MS: použít okamžitě (*)  
 DOBUJECT 50 MG/ML  50MG/ML INF CNC SOL 5X5ML  

CHS, FS: 48 hod při 8°C a 25°C MS:

použít okamžitě (*)

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.