dexmedetomidin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
dexmedetomidin  DEXDOR 100MCG/ML INF CNC SOL 5X2ML  NE  inf: rekonstituce na požadovanou koncentraci 4 ug/ml či 8 ug/ml  ano  ano  max 1,4 ug/kg/hod CHS, FS: po naředění 24 hod při 25°C MS: použít okamžitě (*)  Potenciální adsorpce dexmedetomidinu v určitých typech přírodní pryže.
100MCG/ML INF CNC SOL 4X10ML
100MCG/ML INF CNC SOL 25X2ML
DEXMEDETOMIDINE  ACCORD 100MCG/ML INF CNC SOL 4X10ML CHS, FS: po naředění 72 hod při 25°C a 2-8°C MS: použít okamžitě (*)
DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100MCG/ML INF CNC SOL 10X10ML CHS, FS: po naředění 48 hod při 25°C MS: použít okamžitě (*)
100MCG/ML INF CNC SOL 10X2ML
DEXMEDETOMIDINE  EVER PHARMA 100MCG/ML INF CNC SOL 5X2ML CHS, FS: po naředění 48 hod při 2- 8°C a 25°C MS: použít okamžitě (*)
100MCG/ML INF CNC SOL 4X10ML
100MCG/ML INF CNC SOL 25X2ML
DEXMEDETOMIDINE  KALCEKS  100MCG/ML INF CNC SOL 25X2ML CHS, FS: po naředění 36 hod při 2- 8°C a 25°C MS: použít okamžitě (*) 
 100MCG/ML INF CNC SOL 5X2ML

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.