dalbavancin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 dalbavancin  XYDALBA  500MG INF PLV CSL 1  NE  

nejméně 30 min před podáním inf rekonstituovat a poté naředit; inf rekonstituovat Aq. pro inj.

a následně naředit roztokem G5% o koncentraci 50 mg/ml (5 %); po naředění musí mít inf 1 až 5 mg/ml
 NE  ano  inf: 30 min  

CHS, FS: 48 hod při 25°C nebo nižší

MS: použít okamžitě (*)
 Roztoky obsahující chlorid sodný mohou způsobit vysrážení přípravku a nesmí se používat pro rekonstituci koncentrátu a ředění.

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.