ciprofloxacin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
ciprofloxacin 

CIPRINOL 100MG/10ML INF CNC SOL 5X10ML  NE - RTU  inf: lze podávat přímo nebo po naředění inf. roztokem v poměru 1:1 nebo 1:4 s výslednou koncentraci 0,4-1 mg/ml ciprofloxacinu  ano  ano  inf: 200 mg 30 min, 400 mg 60 min  CHS, FS: roztok neuchovávat v lednici MS: použít okamžitě  
200MG/100ML INF SOL 1X100ML
 CIPROFLOXACIN KABI 200MG/100ML INF SOL 10X100ML
 400MG/200ML INF SOL 10X200ML

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.