chloramfenikol

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
chloramfenikol  CHLORAMPHENICOL VUAB  1G INJ PLV SOL 1 II 

i.v. (i.m. pokud

nelze i.v.!)

 
inj: 1 g rekonstituovat v 15 ml Aq. pro inj ano 

CHS, FS: 24 hod při 2-8°C MS: použít okamžitě (*)

 

Dle Trissel lze také inf.roztok G5% (natrium- chloramfenikol sukcinát - stejná sůl SPC a Trissel).

 
 

inf: jako inj., dále lze ředit FR

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.