cefuroxim

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 cefuroxim CEFUROXIM KABI 750MG INJ/INF PLV SOL 10  i.m., i.v.  

i.m.: 3 ml resp. 6 ml Aq. pro inj.

inj (750 mg): 6 ml Aq.pro inj nebo FR inj

(1500 mg): 15 ml Aq. pro inj. nebo FR
 ano  ano inj: 3-5 min CHS, FS: 5 hod při 2-8°C MS: použít okamžitě  
1500MG INJ/INF PLV SOL 10  inf: 30 min
ZINACEF 750MG INJ/INF PLV SOL 1 a 1,5G CHS, FS: 5 hod při 2-8°C, 48 hod při 2-8°C MS: použít okamžitě (*)
 AXETINE 750MG INJ/INF PLV SOL 10  CHS, FS: inj: 5 hod při 25°C, 48 hod při 2-8°C, inf: 6 hod při 25°C, 24 hod při 2-8°C MS: použít okamžitě (*)
 1,5G INJ/INF PLV SOL 10

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.