ceftriaxon

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 ceftriaxon CEFTRIAXON KABI 1G INJ/INF PLV SOL 10  i.v., (i.m. ve výjimečné klinické situaci) i.v. inj: rozpustit v 10 ml Aq. pro inj.  ano  ano inj: 5 min  CHS, FS: 12 hod při 25°C, 2 dny při 2- 8°C MS: použít okamžitě (*)  Nepodávat s inf. roztoky s obsahem vápníku! (např. Ringerův roztok, Hartmanův roztok) - vznik sraženiny! Vyplachovat FR infúzní hadičky!
CEFTRIAXON KABI 2G INF PLV SOL 10  inf: 1 g v 20 ml rozpouštědla, 2 g v 40 ml rozpouštědla  inf: alespoň 30 min
CEFTRIAXON  MEDOPHARM 1G INJ/INF PLV SOL 10
CEFTRIAXON  MEDOPHARM 2G INJ/INF PLV SOL 10
 CEFTRIAXON SANDOZ  1G INJ/INF PLV SOL 5X1 H

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.