ceftolozan-tazobaktam

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 ceftolozan-tazobaktam  ZERBAXA  1G/0,5G INF PLV CSL 10  NE  inf: rozpustit v 10 ml Aq. pro inj nebo FR a dále naředit na objem 100 ml (132 mg/ml)  ano  ano  inf: 60 min  CHS, FS: 4 dny při 2-8°C MS: použít okamžitě (*)  Léčivý přípravek je foto-senzitivní a má být chráněn před světlem, pokud není uložen v původním obalu.

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.