ceftazidim

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
ceftazidim  CEFTAZIDIM KABI 1 G 1G INJ PLV SOL 10 i.v., i.m.

i.m. inj: 1 g rozpusti v 3 ml rozpouštědla;

i.v. inj: 1 g rozpustit v 10 ml rozpouštědla
 ano  − inj: 5 min  CHS, FS: 6 hod při 25°C, 12 hod při 5°C MS: použít okamžitě  
 CEFTAZIDIM KABI 2 G  2G INJ/INF PLV SOL 10  i.v.  inf: nejprve 2 g rozpustit v 10 ml FR nebo Aq. pro inj., rekonstruovaný roztok přidat k požadovanému objemu inf.roztoku, min 50 ml  inf: 15-30 min

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.