cefotaxim

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 cefotaxim TAXIMED 1 G 1G INJ/INF PLV SOL 1 i.v., i.m. i.m., i.v. inj: rekonstituce v 0,5 g v 2 ml, 1 g v 4 ml; i.v. inj: i 2 g v 10 ml Aq. pro inj ano ano inj: 3-5 min

CHS, FS: 24 hod při 2-8°C, MS:

použít okamžitě (*)
 
TAXIMED 2 G 2G INJ/INF PLV SOL 1 i.v.

rychlá i.v. inf: 2 g rozpustit v 40 ml Aq. pro inj nebo FR

pomalá i.v. inf: 2 g rozpusit v 100 ml FR nebo G5%

rychlá i.v. inf: 20 min; pomalá i.v. inf:

50-60 min
SEFOTAK 1G INJ/INF PLV SOL 1 i.v., i.m. inj: rekonstituce 1 g v 4 ml Aq. pro inj. inj: 3-5 min CHS, FS, MS: použít okamžitě
inf: 1 g do 50 ml inf. roztoku inj: 3-5 min

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.