cefoperazon-sulbaktam

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 cefoperazon- sulbaktam  SULPERAZON 2 G IM/IV  2G INJ PLV SOL 1  i.v., i.m.  

i.v. inj i inf: nejprve zředit 8 ml FR, G5%,

Aq. pro inj., následně ředit na konečný objem 20 ml stejným roztokem

i.m. inj: pouze s Aq. pro inj
 ano  ano  

inj: 3 min                             C

inf: 15-60 min
 HS, FS: 24 hod při 25°C MS: použít okamžitě (*)  

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.