cefepim

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 cefepim MAXIPIME 1G INJ PLV SOL 1  i.v.

i.m. inj: rekonstituce 3 ml (lze rekonstituovat s 0,5% nebo 1% lidokain- chloridem, avšak i.m. podání je bolestivé

jen mírně)
 ano  ano -  CHS, FS: 24 hod při 25°C, 7 dnů při 2-8°C MS: použít okamžitě (*)  

inj: obsah rozpustit v 10 ml vhodného

roztoku (získáme 11,4 ml roztoku o c cefepimu 90 g/ml)
inj: 3-5 min

inf: připravený roztok (viz výše u inj)

přidat do infuzní láhve s FR, G5% nebo G10%.
inf: přibližně 30 min
 MAXIPIME  2G INJ PLV SOL 1

i.m. inj: rekonstituce 3 ml (lze rekonstituovat s 0,5% nebo 1% lidokain- chloridem, avšak i.m. podání je bolestivé

jen mírně)
-
inj: obsah rozpustit v 10 ml vhodného roztoku (získáme 12,8 ml roztoku o c cefepimu 160 g/ml) inj: 3-5 min
 inf: připravený roztok (viz výše u inj) přidat do infuzní láhve s FR, G5% nebo G10%  inf: přibližně 30 min

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.