butylskopolamin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 butylskopolamin BUTYLSKOPOLAMINIUM          BROMID KALCEKS 20MG/ML INJ SOL 5X1ML i.m., s.c., i.v. - ano ano -

HS, FS: po otevření požít okamžitě; po naředění 24 hod při 25°C a 2-8°C

MS: použít okamžitě (*)
 
 BUSCOPAN  20MG/ML INJ SOL 5X1ML  .m., s.c., pomalu i.v.  -  -  -  -  -  

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.