benzylpenicilin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 benzylpenicilin PENICILIN G 1,0 DRASELNÁ SOĹ BIOTIKA 1000000IU INJ PLV SOL 10  i.v., i.m.  inf: megadávky (15-80 MIU/den, max jednotlivá dávka 10 MIU) se rozpustí v 50- 250 ml Aq. pro inj.  ano  ano  inf: megadávky (max 10 MIU) min 1 hod  

CHS, FS: 24 hod při 2-8°C MS:

použít okamžitě (*)
 

Dle Trissel - obvykle ředění 50 000 IU v 1 ml infuzního roztoku, tj. 5 MIU do 100 ml inf. oztoku. Dávky 3 MIU nebo vyšší podávat 20-

30 min.
 PENICILIN G 5,0 DRASELNÁ SOĹ BIOTIKA  5000000IU INJ PLV SOL 10

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.