ampicilin-sulbaktam

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 ampicilin-sulbaktam  UNASYN  0,5G/1G INJ PLV SOL 1  i.v., i.m.  

inj, inf: 1 amp. do 3 ml Aq. pro inj., FR, G5% bolusově, či naředit dle potřeby

i.m. inj: pro zmírnění bolestivosti inj. lze použít 0,5% roztok lidokainu
 ano  méně stabilní inj: min 3 min  

HS, FS: i.m. inj: použít do 1 hod po naředění, inf: Aq. pro inj., FR 8 hod při 25°C (až do 45 mg/ml), 48 hod při 4°C (45 mg/ml), 72 hod při 4°C (30 mg/ml), G5% 2 hod při 25°C (15-30

mg/ml), 4 hod při 25°C (až do 3 mg/ml), 4 hod při 4°C (až do 30 mg/ml) MS: použít okamžitě
 
 inf: 15-30 min

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.