amoxicilin-klavulanát

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 amoxicilin-klavulanát AMOKSIKLAV 600 MG 500MG/100MG INJ/INF PLV SOL 5  i.v. inj: 600 mg rozpustit ve 10 ml Aq. pro inj (1,2 g rozpustit ve 20 ml Aq. pro inj)  ano  - inj: min 3-4 min  CHS, FS: 4 hod při 25°C, 8 hod při 5°C MS: použít okamžitě  Lze ředit do G5%, ale stabilita pouze 30 minut (rychlý rozklad - hydrolýza) - nutno pak podat bolusově v průběhu 3-4 min, což není standard pro podání ATB v klin. praxi.
 AMOKSIKLAV 1,2 G  1000MG/200MG INJ/INF PLV SOL 5  inf: 600 mg rekonstituce v 10 ml Aq. pro inj, poté naředit v 50 ml inf. roztoku (1,2 g rekonstituce ve 20 ml Aq. pro inj, poté naředit ve 100 ml inf. roztoku)  inf: 30-40 min

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.