Aktuality

Tabulka ředění a podávání léčiv – aktualizace a rozšíření

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv ČOSKF předkládá kompletně zaktualizovanou a rozšířenou Tabulku ředění a podávání léčiv (verze 05).

Tabulka prošla rozsáhlou revizí, která je blíže popsána v Návodu k tabulce (změny zažluceny).

K jednotlivým názvům léčivých přípravků (LP) byl nově přidán hypertextový odkaz, který
odkazuje na detail konkrétního LP na stránkách SÚKL v databázi léků. Tabulka je rozšířena o
sloupec „off-label, poznámky“, kde naleznete např. informace zaslané držitelem rozhodnutí o
registraci LP, které nejsou součástí SPC, u některých LP je zde uvedena jejich kompatibilita s
různými materiály apod.

Zpracováno je nyní 117 léčivých látek a 255 léčivých přípravků.

Jménem PS ŘPL bych ještě jednou ráda poděkovala všem kolegům z řad ČOSKF, kteří
nám svojí součinností při aktualizaci výrazně pomohli.

Irena Murínová

On-line schůzka Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 22. 4. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z důvodu omezení kolem COVID-19 byla zrušena schůzka Pracovní skupiny pro ředění
a podávání léčiv ČOSKF ČLS JEP, která byla plánována na 31. 3. 2020.

S členy PS ŘPL byl domluven náhradní termín schůzky 22. 4. 2020. Schůzka se
uskuteční on-line formou od 15:00. Link pro připojení bude včas zaslán členům PS ŘPL.

Zpracované úkoly, které budou na schůzce prezentovány, prosím zašlete nejpozději
do 15. 4. 2020 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Na netradiční setkání se těší

PharmDr. Irena Murínová
koordinátorka skupiny

Covid-19

Webinář pro praktické lékaře s příspěvkem: „Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19“

Dne 9.4. 2020 se zástupci ČOSKF ČLS JEP zúčastnili webináře pro praktické lékaře s příspěvkem: „Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19“

Celý webinář lze zhlédnout na: https://praktickylekar.online/knihovna.php

Program

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 31. 3. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF
ČLS JEP. 

Schůzka se uskuteční v úterý 31. března 2020 v zasedací místnosti Lékařského domu
v Praze. Čas jednání 15:00 – 17:00.

Na setkání se těší

PharmDr. Irena Murínová
koordinátorka skupiny

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 31. 3. 2020

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 31. 3. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF
ČLS JEP. 

Schůzka se uskuteční v úterý 31. března 2020 v zasedací místnosti Lékařského domu
v Praze. Čas jednání 15:00 – 17:00.

Na setkání se těší

PharmDr. Irena Murínová
koordinátorka skupiny

kariera - coskf

Volná pracovní pozice - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Oddělení klinické farmacie Ústavní lékárny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady hledá do svého týmu nového kolegu/kolegyni na plný úvazek.

Nástup možný od 1.4.2020 nebo dle dohody.

Požadujeme dobré komunikační schopnosti, vysoké pracovní nasazení a zařazení do specializačního vzdělávacího programu v oboru Klinická farmacie.
Praxe v klinické farmacii je vítána.

Hlavní pracovní poměr sestává z části klinické, poskytování systematické klinickofarmaceutické péče na klinických pracovištích FNKV a dále z části lékárenské v Ústavní lékárně FNKV.

Nabízíme perspektivní zaměstnání v příjemném prostředí, možnost odborného růstu, podporu dalšího vzdělávání (účast na konferencích, seminářích), dále konkurenceschopné finanční ohodnocení, 5 týdnů dovolené.

V případě zájmu zašlete prosím motivační dopis a CV na níže uvedenou e-mailovou adresu.

PharmDr. Anna Králová

Oddělení klinické farmacie
Nemocniční lékárna FNKV
Šrobárova 1150/50
Praha 10
100 34
tel : 267 163 630
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ČOSKF na Colours of Sepsis 2020, festivalu intenzivní medicíny

ČOSKF na Colours of Sepsis 2020, festivalu intenzivní medicíny

Klinický farmaceut se stává součástí multidisciplinárního týmu nejen na odděleních standardní lůžkové péče, ale také na odděleních intenzivní lůžkové péče. V oblasti intenzivní péče je klinický farmaceut často vnímán jako odborník, který řeší inkompatibility při podávání léčiv a identifikuje lékové interakce, nicméně problematika, kterou je klinický farmaceut v oblasti farmakoterapie schopen zvládnout, je daleko širší.

Multidisciplinarita v ATB terapii- Kurz pro antibiotické konziliáře

Multidisciplinarita v ATB terapii- Kurz pro antibiotické konziliáře

Již druhým rokem probíhají společné vzdělávací akce Katedry mikrobiologie a Katedry infekčního lékařství IPVZ. Mezi přednášející jsou pravidelně zváni i zástupci z řad klinických farmaceutů.

Ve dnech 21. – 22. 2. 2020 se konal Kurz pro antibiotické konziliáře.

Program zde

Citace z anotace kurzu:

„Naším velkým přáním a zároveň i cílem je podpořit spolupráci mezi obory, vzájemně si předat zkušenosti, ve kterých vyniká jeden či druhý obor a pracovat na prohloubení konceptu kvalitní spolupráce mikrobiolog-infektolog-klinický farmaceut při podpoře antibiotické preskripce v rutinní nemocniční praxi. Jsme jednoznačně přesvědčeni, že v této oblasti má každý své unikátní postavení a vzájemně dokážeme přispět ke zlepšení péče o naše pacienty.“ (doc. Hrabák, dr. Štefan, dr. Trojánek)

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v paliativní medicíně

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v paliativní medicíně

Dne 9. 1. 2020 proběhl workshop Klinická farmacie v paliativní medicíně I, čímž se otevřela série workshopů věnovaných tématu paliativní péče. Hlavním tématem byla analgoterapie v paliativní medicíně.

V první části workshopu PharmDr. Gregorová zopakovala základní farmakokinetické vlastnosti opioidních analgetik, lékové interakce a specifika jejich použití u paliativních pacientů. Probrali jsme problematiku stropového efektu opiátů, jejich rotaci, použití naloxonu u předávkování. Zabývali jsme se také ketaminem, s nímž většina z účastníků neměla žádné klinické zkušenosti. Kromě jeho účinku na potenciaci efektu opiátů byl vypíchnut i jeho rychlý antidepresivní efekt.

V druhé části jsme rozebírali kazuistiky od PharmDr. Murínové. Nejvíce času bylo věnováno problematice epidurání analgezie a její neúčinnosti u pacienta s neuropatickou bolestí, rychlosti možné detitrace epidurální analgezie a context-sensivite poločasu fentanylu.

Třetí část se věnovala přednáškám PharmDr. Králové o problematice subkutánního podání léčiv a hrazení klinickofarmaceutické péče v rámci poskytování paliativní péče.

Workshop poskytl velkou spoustu odborných a užitečných informací a prostor pro setkání a diskuzi s ostatními kolegy z KF.