Aktuality

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2015

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2015

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2015. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

 1. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR - diskuze
 2. Výkaz o činnosti oboru klinická farmacie
 3. Definice typů oddělení klinické farmacie
 4. Výkony klinického farmaceuta
 5. Specializační vzdělávání a spolupráce s IPVZ
 6. Aktuální legislativa
 7. Pracovní skupina pro podání léčiv sondou
 8. Odborné akce ČOSKF ČLS JEP
 9. Aktivní účast a prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech lékařských a nelékařských společností
 10. Oddělení a pracoviště klinické farmacie

Pozvánka na schůzku pracovní skupiny pro podání léčiv sondou 3. 5. 2016

Vážení a milí členové pracovní skupiny,

dovolte mi pozvat Vás k účasti na setkání Pracovní skupiny ČOSKF pro tvorbu doporučení ke správnému podání léčiv sondou.

Setkání se uskuteční v úterý 3. května 2016 v čase od 14:00 do 18:00 v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2, zasedací místnost 1. patro).

Účast, prosím, potvrďte do 17. února 2016 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zpracované protokoly, které budou na schůzce prezentovány, zašlete do 10. dubna rovněž na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Na setkání se těší PharmDr. Alena Linhartová

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2014

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2014

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2014. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

I. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR

II. Vzdělávací program oboru klinická farmacie

III. Spolupráce s IPVZ a Subkatedrou klinické farmacie

IV. Výkon pro klinického farmaceuta

V. Odborné akce ČOSKF ČLS JEP

VI. Aktivní účast a prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech lékařských a nelékařských společností

VII. Volby nového výboru a revizní komise ČOSKF ČLS JEP

VIII. Odborná komise pro oddělení klinické farmacie

IX. Pracovní skupina klinické farmacie v onkologii

Pozvánka na první schůzku pracovní skupiny pro podání léčiv sondou

Vážení a milí kolegové,

dovolte nám pozvat Vás k účasti na prvním setkání Pracovní skupiny ČOSKF pro tvorbu doporučení ke správnému podání léčiv sondou.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 23. 4. 2015 v čase 15:00 - 18:00 v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2).

Program:

15:00 – 16:30 Úvod do problematiky
Ukázka doporučení k podání konkrétního léčiva
(Určeno pro kolegy, kteří se neúčastnili Brněnského pracovního dne klinické farmacie)

16:30 – 18:00 Pracovní skupina a její činnost
Seznámení se „standardním operačním postupem“ pro tvorbu doporučení
(Určeno pro všechny členy pracovní skupiny)

Svou účast prosím potvrďte do 10. 4. 2015 e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a v kopii na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Na setkání se těší

PharmDr. Alena Linhartová a PharmDr. Lenka Dundelová

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2013

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2013

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2013. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

I. Aktualizace specializačního vzdělávání v klinické farmacii

II. Metodika I: Práce na oddělení klinické farmacie

III. Implementace klinickofarmaceutické péče do dalších zdravotnických zařízení

IV. Klinickofarmaceutická péče v ambulantní sféře – pilotní projekt

V. Odborné akce ČOSKF ČLS JEP

VI. Aktivní účast a prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech lékařských a nelékařských společností

VII. Ustanovení Odborné komise ČOSKF pro problematiku oddělení a pracovišť klinické farmacie

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2011

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2011

1. ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH A PODMÍNKÁCH JEJICH POSKYTOVÁNÍ (ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH)

ČOSKF se podařilo do části zákona, kde se hovoří o zdravotních službách a zdravotní péči a kde jsou vyjmenovávány druhy péče podle účelu jejího poskytnutí, včlenit klinickofarmaceutickou péči – plné znění zákona viz odkaz:

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=405&ct1=0&v=PZ&pn=2&pt=1

původní verze v zákoně zněla:

„lékárenská péče, jejímž účelem je zajišťování, příprava, úprava, uchovávání, kontrola a výdej léčiv, s výjimkou transfúzních přípravků a surovin pro výrobu krevních derivátů podle zákona o léčivech, laboratorních chemikálií, zkoumadel, dezinfekčních přípravků a dále zajišťování, uchovávání, výdej a prodej zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích, zajišťování, uchovávání, výdej a prodej potravin pro zvláštní lékařské účely; v rámci této péče je dále poskytováno poradenství, konzultační služby a další služby v oblasti prevence a včasného rozpoznávání onemocnění, podpory zdraví a užívání léčivých přípravků“

nová verze v Zákoně o zdravotních službách zní:

lékárenská péče a klinickofarmaceutická péče (dále jen „lékárenská péče), jejímž účelem je zajišťování, příprava, úprava, uchovávání, kontrola a výdej léčiv, s výjimkou transfúzních přípravků a surovin pro výrobu krevních derivátů podle zákona o léčivech, laboratorních chemikálií, zkoumadel, dezinfekčních přípravků a dále zajišťování, uchovávání, výdej a prodej zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích, zajišťování, uchovávání, výdej a prodej potravin pro zvláštní lékařské účely; v rámci této péče je dále poskytováno poradenství, konzultační služby a další služby v oblasti prevence a včasného rozpoznávání onemocnění, podpory zdraví a posuzování a kontrola účelného, bezpečného a hospodárného užívání léčivých přípravků a postupů s tím spojených

Odůvodnění této změny v poslanecké sněmovně:

„definice lékárenské péče nezahrnuje v plném rozsahu obsah služeb poskytovaných klinickým farmaceutem, proto se ustanovení upřesňuje“

 • znamená to, že existují vedle sebe dvě nezávislé péče podle účelu jejich poskytování
 • závorka - (dále jen „lékárenská péče) – je tzv. legislativní zkratka, která zkracuje a je určena pouze pro účely daného právního předpisu
 • závorku rozhodně nelze vykládat tak, že by klinickofarmaceutická péče byla podmnožinou lékárenské péče
 • nelze tuto zkratku použít v jiném právním předpisu jako shrnutí obou péčí
 • výklad o významu právních zkratek nám poskytlo MZ i právník ČLS JEP
 • výklad zkratek při tvorbě legislativy viz Legislativní pravidla vlády a následující odkaz: http://publications.europa.eu/code/cs/cs-4100700.htm
 • plný obsah klinickofarmaceutické péče není a nemůže být definován jednou větou v zákoně, její plný obsah je dán činnostmi, které jsou dány nižšími právními normami, vzdělávacím programem oboru a doporučeními odborných společností oboru
 • nelze si myslet, že na jednu větu v tomto zákoně je možno získat bodové hodnocení, to bude vyžadovat ještě mnoho práce a úsilí

2. VYHLÁŠKA O POŽADAVCÍCH NA MINIMÁLNÍ PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

 • bude navazovat na ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH
 • v této vyhlášce jsou definovány požadavky na minimální personální zabezpečení ambulantní péče, lůžkové péče, lékárenské péče ....tj.zdravotnických zařízení
 • do části vyhlášky nazvané Společné požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče se podařilo ČOSKF včlenit nový bod a to:
 • ,,Na lůžkových odděleních uvedených v části II.1 a II.2 (vysvětlivka: akutní lůžka standardní a intenzivní péče) této přílohy je zajištěna dostupnost klinického farmaceuta."
 • a v bodě 24) této části vyhlášky je definováno, co se rozumí dostupností:
 • ,,Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely této přílohy rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu či elektronicky, v případě vyžádání fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pacienta"

3. DOPORUČENÍ ČOSKF K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH V ČR

ČOSKF připravila dokument, ve kterém:

 • definuje „dostupnost klinického farmaceuta“ stupňovitě jak počtem klinických farmaceutů, tak rozsahem činností, které je třeba pro zdravotnické zařízení systematicky zajistit
 • rozděluje:
  • ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE VYŠŠÍHO TYPU
  • ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE ZÁKLADNÍ TYPU
  • PRACOVIŠTĚ KLINICKÉHO FARMACEUTA
  • KONZULTAČNÍ A KONZILIÁRNÍ SLUŽBU KLINICKÉHO FARMACEUTA
 • definuje, jaké činnosti charakterizují konzultační a konziliární službu klinického farmaceuta
 • byl předložen na MZ a je o něm dále jednáno, na úrovni jak MZ, tak i VZP

4. 1.KONGRES ČOSKF ČLS JEP

 • ČOSKF uspořádala svůj první odborný kongres v Praze počátkem října s problematikou psychotropní farmakoterapie
 • chtěli bychom konání kongresu ČOSKF v Praze v termínu počátkem října zachovat a v příštím roce uspořádat 2. kongres s problematikou farmakoterapie v paliativní medicíně

5. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE

 • ČOSKF dostala možnost spolupodílet se na tradiční úspěšné akci SEKCE KLINICKÉ FARMACIE ČFS ČLS JEP

6. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KLINICKÉ FARMACIE

 • ČOSKF spolu se SEKCÍ KLINICKÉ FARMACIE ČFS iniciovala rozsáhlou debatu ke vzdělávacímu programu klinické farmacie uvnitř obou výborů a na základě závěrů této debaty byl vypracován dokument „DOPORUČENÍ ČOSKF A SEKCE KF ČFS ČLS JEP AKREDITAČNÍ KOMISI KLINICKÉ FARMACIE“, ve kterém:
 • je vyjádřena podpora pro vzdělávací program klinické farmacie bez společného kmene s lékárenskými obory
 • jsou vyjádřeny připomínky ke vzdělávacímu programu nemocničních lékárníků, které byly se zástupci nemocničních lékárníků diskutovány
 • jsou vyjádřeny připomínky ke vzdělávacímu programu klinické farmacie
 • připomínky ke vzdělávacímu programu klinické farmacie byly Akreditační komisí klinické farmacie akceptovány
 • celé znění „DOPORUČENÍ“ najdete zde.

V Praze 21.12.2011

Mgr. Jana Gregorová
předsedkyně ČOSKF ČLS JEP