Aktuality

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2016

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2016

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2016. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

První výsledek práce PS pro ředění a podávání léčiv (9. 2. 2017)

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv byla ustanovena s cílem systematicky se zabývat touto problematikou a nejlépe ve spolupráci s dalšími farmaceutickými odborníky postupně vytvářet materiály shrnující hlavní zásady zacházení s parenterálně aplikovanými léčivými přípravky v klinické praxi.

ČOSKF nyní předkládá široké odborné veřejnosti pilotní tabulku obsahující data k ředění a způsobu podávání jak vybraných antibiotik, tak ostatních léčivých přípravků. Tabulka obsahuje informace o tom, zda je možné podat přípravek bolusově, jakými roztoky jej lze rekonstituovat/ředit, postup rekonstituce/ředění, informace o délce aplikace injekce či infuze a o stabilitě přípravku po otevření/naředění. Informace o inkompatibilitách tabulka v současné době neobsahuje. Návod pro použití výše zmíněné tabulky je dostupný zde.

Tabulka byla zpracována klinickými farmaceuty Oddělení klinické farmacie Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Zdrojem dat byly hlavně Souhrny údajů o léčivých přípravcích (SPC), příp. informace z publikace Handbook on injectable drugs, (L. A. Trissel, 16th edition, 2011; údaj označen v tabulce přídavkem „Trissel“). Zatím je tabulka dostupná pouze v pdf formátu, do budoucna se uvažuje o internetové verzi s vyhledáváním.

Aktuálně je zpracováno 96 léčivých látek ve 120 léčivých přípravcích.

V případě zájmu jsme schopni z již zpracovaných přípravků vybrat pouze ty, které jsou používány na Vašem pracovišti, a tento výběr Vám poskytnout – opět formou tabulky.

Informace v tabulce budou pravidelně aktualizovány.

Podněty k činnosti pracovní skupiny, stejně tak přihlášky k aktivnímu členství ve skupině lze zasílat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Koordinátor skupiny: Mgr. Irena Murínová

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou 25. 4. 2017

Vážení a milí kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na další schůzku Pracovní skupiny ČOSKF pro podání léčiv sondou.

Schůzka se uskuteční ve středu 25. dubna 2017 v čase od 14:00 do 18:00 h v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2 – zasedací místnost, 1. patro).

Účast prosím potvrďte do 10. března 2017 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ve stejném termínu a na stejnou e-mailovou adresu prosím zašlete zpracované protokoly, které budou na schůzce prezentovány.

Na setkání se těší

PharmDr. Alena Linhartová

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv

Na prosincovém jednání výboru ČOSKF ČLS JEP byla nově ustanovena Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv.

Cílem PS je systematicky se zabývat touto problematikou a nejlépe ve spolupráci s farmaceutickými technology postupně vytvářet materiály, které by byly užitečné do každodenní praxe na klinických pracovištích.

Koordinátorem skupiny je Mgr. Irena Murínová (Oddělení klinické farmacie ÚVN Praha).

Zájemci o spolupráci v této PS se mohou hlásit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Během ledna 2017 zde bude vyvěšena pilotní tabulka, obsahující data k ředění a způsobu podání jak antibiotik, tak ostatních léčivých přípravků určených k parenterálnímu podávání.

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou 1. 11. 2016

Vážení a milí kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na další schůzku Pracovní skupiny ČOSKF pro podání léčiv sondou.

Schůzka se uskuteční v úterý 1. listopadu 2016 v čase od 14:00 do 18:00 h v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2 – zasedací místnost, 1. patro).

Účast prosím potvrďte do 20. září 2016 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Ve stejném termínu a na stejnou e-mailovou adresu prosím zašlete zpracované protokoly, které budou na schůzce prezentovány.

Na setkání se těší

PharmDr. Alena Linhartová

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2015

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2015

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2015. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

  1. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR - diskuze
  2. Výkaz o činnosti oboru klinická farmacie
  3. Definice typů oddělení klinické farmacie
  4. Výkony klinického farmaceuta
  5. Specializační vzdělávání a spolupráce s IPVZ
  6. Aktuální legislativa
  7. Pracovní skupina pro podání léčiv sondou
  8. Odborné akce ČOSKF ČLS JEP
  9. Aktivní účast a prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech lékařských a nelékařských společností
  10. Oddělení a pracoviště klinické farmacie

Pozvánka na schůzku pracovní skupiny pro podání léčiv sondou 3. 5. 2016

Vážení a milí členové pracovní skupiny,

dovolte mi pozvat Vás k účasti na setkání Pracovní skupiny ČOSKF pro tvorbu doporučení ke správnému podání léčiv sondou.

Setkání se uskuteční v úterý 3. května 2016 v čase od 14:00 do 18:00 v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2, zasedací místnost 1. patro).

Účast, prosím, potvrďte do 17. února 2016 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zpracované protokoly, které budou na schůzce prezentovány, zašlete do 10. dubna rovněž na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Na setkání se těší PharmDr. Alena Linhartová

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2014

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2014

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2014. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

I. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR

II. Vzdělávací program oboru klinická farmacie

III. Spolupráce s IPVZ a Subkatedrou klinické farmacie

IV. Výkon pro klinického farmaceuta

V. Odborné akce ČOSKF ČLS JEP

VI. Aktivní účast a prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech lékařských a nelékařských společností

VII. Volby nového výboru a revizní komise ČOSKF ČLS JEP

VIII. Odborná komise pro oddělení klinické farmacie

IX. Pracovní skupina klinické farmacie v onkologii

Pozvánka na první schůzku pracovní skupiny pro podání léčiv sondou

Vážení a milí kolegové,

dovolte nám pozvat Vás k účasti na prvním setkání Pracovní skupiny ČOSKF pro tvorbu doporučení ke správnému podání léčiv sondou.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 23. 4. 2015 v čase 15:00 - 18:00 v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2).

Program:

15:00 – 16:30 Úvod do problematiky
Ukázka doporučení k podání konkrétního léčiva
(Určeno pro kolegy, kteří se neúčastnili Brněnského pracovního dne klinické farmacie)

16:30 – 18:00 Pracovní skupina a její činnost
Seznámení se „standardním operačním postupem“ pro tvorbu doporučení
(Určeno pro všechny členy pracovní skupiny)

Svou účast prosím potvrďte do 10. 4. 2015 e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a v kopii na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Na setkání se těší

PharmDr. Alena Linhartová a PharmDr. Lenka Dundelová