Aktuality

Klinická farmacie jako obor

Klinická farmacie jako obor

1.3.2011, Aktuality 2011
Klinická farmacie jako obor, dokáže spojením základních předpokladů - znalostí aplikované farmakologie a chodu klinických oddělení i ambulantní péče, zajistit účelné nastavení podmínek a vypracování standardů vedoucích k bezpečnější farmakoterapii.
Klinický farmaceut - erudovaný odborník

Klinický farmaceut - erudovaný odborník

1.2.2011, Aktuality 2011
je specializován k práci spojené s jištěním bezpečné farmakoterapie, zabývá se racionalizací a usnadňováním rozhodovacích procesů ve farmakoterapii, garantuje postupy, přináší a třídí poznatky z oblasti farmakologie pro lékaře, v podmínkách přílivu velkého množství informací