Aktuality

Pozvánka k účasti na 2.kongresu ČOSKF

Pozvánka k účasti na 2.kongresu ČOSKF

1.9.2012, Aktuality 2012
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte prosím srdečné pozvání k účasti na 2. KONGRESU ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE, který se bude konat ve dnech 5. – 6. října 2012 v Praze, v hotelu Olympik Artemis.
Rozšíření výboru společnosti

Rozšíření výboru společnosti

23.6.2012, Aktuality 2012
Dne 22.6.2012 se uskutečnilo shromáždění členů ČOSKF, na kterém bylo odhlasováno rozšíření výboru na sedm členů.
Proběhlo 1.setkání Pracovní skupiny ČOSKF

Proběhlo 1.setkání Pracovní skupiny ČOSKF

1.6.2012, Aktuality 2012
Dne 31.5.2012 v 17hod se v zasedací místnosti Lékařského domu v Praze uskutečnilo první setkání Pracovní skupiny pro oddělení klinické farmacie ČOSKF.
Vznik dalšího samostatného oddělení klinické farmacie

Vznik dalšího samostatného oddělení klinické farmacie

3.4.2012, Aktuality 2012
V březnu 2012 se otevřelo již třetí samostatné oddělení klinické farmacie v ČR a to v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha. Bližší informace naleznete zde
Nová legislativa upevňující pozici klinické farmacie

Nová legislativa upevňující pozici klinické farmacie

2.4.2012, Aktuality 2012
V březnu 2012 vešla v platnost Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotnických služeb č. 99 Sbírky zákonů, kde je díky úsilí ČOSKF nově nadefinováno na straně 1710 v bodě 17 zajištění dostupnosti klinického farmaceuta na lůžkových odděleních. (Celé znění ke stažení zde)
Otevřený dopis předsedkyně společnosti k problematice tvorby vdělávacích programů

Otevřený dopis předsedkyně společnosti k problematice tvorby vdělávacích programů

9.1.2012, Aktuality 2012
Pokud má mít lékárenství nějakou budoucnost je skutečně třeba jeho "klinizace" tak, jak uvádí kolega Grodza, s tím lze jen souhlasit. Maximální zkvalitnění dispenzační činnosti a širší zavádění konzultačních služeb v oblasti správného užívání léčiv a podpora projektů, které tomu budou napomáhat, jsou tou správnou cestou.
Ohlédnutí za 1.kongresem ČOSKF ČLS JEP

Ohlédnutí za 1.kongresem ČOSKF ČLS JEP

10.10.2011, Aktuality 2011
Ve dnech 7. a 8.10.2011 se konal v Praze 1. kongres České odborné společnosti klinické farmacie na téma psychotropní farmakoterapie.
Vytvoření Pracovní skupiny pro problematiku oddělení klinické farmacie

Vytvoření Pracovní skupiny pro problematiku oddělení klinické farmacie

3.5.2011, Aktuality 2011
7. dubna 2011 schválil výbor na svém zasedání vznik Pracovní skupiny pro problematiku oddělení klinické farmacie. Tato pracovní skupina je otevřena specialistům nebo školencům v oboru klinické farmacie, kteří aktivně pracují na těchto odděleních.
Klinická farmacie jako obor

Klinická farmacie jako obor

1.3.2011, Aktuality 2011
Klinická farmacie jako obor, dokáže spojením základních předpokladů - znalostí aplikované farmakologie a chodu klinických oddělení i ambulantní péče, zajistit účelné nastavení podmínek a vypracování standardů vedoucích k bezpečnější farmakoterapii.