Cíle České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP

  • garantovat koordinovaný rozvoj klinické farmacie v ČR s důrazem na kvalitu svých odborníků
  • garantovat standardy a metodiku práce klinického farmaceuta
  • garantovat, aby práci na klinických odděleních nad lékovými anamnézami vykonával odborník se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie
  • postupný rozvoj samostatných oddělení klinické farmacie

 

Kalendář akcí

XLI. Brněnské onkologické dny

26.4.2017 Areál Veletrhy Brno, Výstaviště 1, Brno

Workshop Základy řešení intoxikací

12.5.2017 Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2

Workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody III - opakování

22.6.2017 Výukové centrum B.Braun Dialog, Budínova ul. 2464/2b, Praha 8

Doporučujeme

ClinicPharm
Podání léčiv sondou