Cíle České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP

  • garantovat koordinovaný rozvoj klinické farmacie v ČR s důrazem na kvalitu svých odborníků
  • garantovat standardy a metodiku práce klinického farmaceuta
  • garantovat, aby práci na klinických odděleních nad lékovými anamnézami vykonával odborník se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie
  • postupný rozvoj samostatných oddělení klinické farmacie

 

Pozvánka na schůzku pracovní skupiny pro podání léčiv sondou

Pozvánka na schůzku pracovní skupiny pro podání léčiv sondou

Vážení a milí členové pracovní skupiny, dovolte mi pozvat Vás k účasti na setkání Pracovní skupiny ČOSKF pro tvorbu doporučení ke správnému podání léčiv sondou.
Přednáška z praxe klinického farmaceuta

Přednáška z praxe klinického farmaceuta

27.4.2016, Aktuality 2016
Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom vás pozvali na přednášku Mgr. Jany Gregorové, vedoucí Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce. Akce je pořádána ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou VFU v Brně a je primárně určena pregraduálním studentům se zájmem o klinickou farmacii, vítáni ale budou i zájemci z „nestudentských“ řad.

Kalendář akcí

66. Farmakologické dny

13.9.2016 Brno, Univerzitní kampus Bohunice

6. kongres ČOSKF

7.10.2016 Praha, Ústřední vojenská nemocnice Praha

Doporučujeme

ClinicPharm
Podání léčiv sondou

Odborné informace

Největší informační zdroj pro lékaře

Získat Premium účet

Zobrazit