Cíle České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP

  • garantovat koordinovaný rozvoj klinické farmacie v ČR s důrazem na kvalitu svých odborníků
  • garantovat standardy a metodiku práce klinického farmaceuta
  • garantovat, aby práci na klinických odděleních nad lékovými anamnézami vykonával odborník se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie
  • postupný rozvoj samostatných oddělení klinické farmacie

 

Pozvánka na schůzku pracovní skupiny pro podání léčiv sondou

Pozvánka na schůzku pracovní skupiny pro podání léčiv sondou

Vážení a milí členové pracovní skupiny, dovolte mi pozvat Vás k účasti na setkání Pracovní skupiny ČOSKF pro tvorbu doporučení ke správnému podání léčiv sondou.
Přednáška z praxe klinického farmaceuta

Přednáška z praxe klinického farmaceuta

27.4.2016, Aktuality 2016
Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom vás pozvali na přednášku Mgr. Jany Gregorové, vedoucí Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce. Akce je pořádána ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou VFU v Brně a je primárně určena pregraduálním studentům se zájmem o klinickou farmacii, vítáni ale budou i zájemci z „nestudentských“ řad.
Klinická farmacie očima ČOSKF

Klinická farmacie očima ČOSKF

18.3.2016, Aktuality 2016
8. března 2016 byl v Medical Tribune (04/2016) publikován článek Klinická farmacie očima ČOSKF. Přehledně jsou shrnuty aktivity naší společnosti za dobu její existence. Všechny v článku zmíněné dokumenty jsou k nalezení v sekci Dokumenty ČOSKF.
II. Brněnský den klinické farmacie - sborník přednášek - nově doplněný!

II. Brněnský den klinické farmacie - sborník přednášek - nově doplněný!

1.3.2016, Aktuality 2016
Prezentace z II. Brněnského dne klinické farmacie jsou k nalezení zde. Nově jsou přístupné aktualizované a doplňující prezentace.
Spuštěna registrace workshopů

Spuštěna registrace workshopů

4.1.2016, Aktuality 2016
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si vás upozornit na spuštění registrace na jarní workshopy: Antidiabetika v praxi klinického farmaceuta, Acidobazická rovnováha pro klinického farmaceuta III Těšíme se na setkání.
Blížící se odborné akce

Blížící se odborné akce

1.1.2016, Aktuality 2016
Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom vás informovali o blížících se akcích s geriatrickou tématikou. Na obě akce jsou kliničtí farmaceuti srdečně zváni: XXV. Jarní setkání Loket 2016 (8. dubna 2016, Hrad Loket u Karlových Varů), Konference Geriatrická paliativní péče (28. dubna 2016, Brno)

Kalendář akcí

Workshop: Acidobazická rovnována III

10.6.2016 Praha, Lékařský dům, Sokolská 31

66. Farmakologické dny

13.9.2016 Brno, Univerzitní kampus Bohunice

6. kongres ČOSKF

7.10.2016 Praha, Ústřední vojenská nemocnice Praha

Doporučujeme

ClinicPharm
Podání léčiv sondou

Odborné informace

Největší informační zdroj pro lékaře

Získat Premium účet

Zobrazit