Odborné akce

Změna termínu konání Aktualit KF 2024 a 13. kongresu ČOSKF

Vážené kolegyně a kolegové,

chtěli bychom Vás informovat o změně termínů konání 2 největších akcí ČOSKF. Aktuality jsou přesunuté z února na říjen/listopad 2024. Kongres ČOSKF se bude konat v březnu 2025.

S pozdravem

Váš výbor ČOSKF

XII. Sympozium pro cévní přístup

14. listopadu se v Olomouci konalo multioborové Sympozium pro cévní přístup, na kterém byli
zástupci z řad nefrologů, cévních chirurgů a zdravotních sester. Nechyběli ani dvě prezentace od členů
Pracovní skupiny pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči při dialyzačních střediscích. V bloku
věnovaném antibiotické terapii infekcí cévního přístupu měl PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.
prezentaci věnovanou interakcím antimikrobiální léčby u pacientů s chronickým onemocněním
ledvin. Na kazuistikách z praxe byly představeny rizikové interakce u této skupiny pacientů. V druhém
bloku PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D. přednesla nejčastější chyby v antikoagulační terapii u
dialyzovaných pacientů.

 

IMG 20231114 105407

 

IMG 20231114 WA0005 1

Klinická farmacie na XXX. kongresu České internistické společnosti

Ve dnech 8.-11. 11. 2023 se v Brně uskutečnil XXX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP.

V rámci bloku Klinická farmacie: Polypragmázie a multimorbidita byly prezentovány následující příspěvky:

  • Hartinger J: Možné přístupy k řešení polypragmázie
  • Russ K, Vaňková T: Lékové interakce - rizika u pacientů s polypragmazií
  • Pilková A: Nové přístupy v hodnocení compliance

Úplný program kongresu je k dispozici zde:
https://www.meritiskonference.cz/dokumenty/kongresy/110/program.pdf.

PHOTO 2023 11 10 18 37 06

 

PHOTO 2023 11 10 18 37 05

 

image 123650291

Klinická farmacie na 58. pracovním dnu České nefrologické společnosti

4. 10. 2023 se v Praze uskutečnil 58. Pracovní den České nefrologické společnosti.

V rámci bloku Klinická farmacie: Infekce a terapie ATB byly prezentovány následující příspěvky:

  • Gregorová J: Monitoring plasmatických koncentrací ATB u pacientů s CKD
  • Hartinger J: Dávkování vankomycinu u pacientů léčených peritoneální dialýzou

Úplný program je k dispozici zde:
https://www.nefrol.cz/kalendar/58-pracovni-den-cns-b-braun-avitum-bulovka-30-vyroci

Zpráva z 12. kongresu ČOSKF

Letošní 12. kongres ČOSKF se představil v novém uspořádání. Součástí kongresu již nejsou workshopy, neboť jsou hojně pořádané v průběhu celého roku. Také metodické sobotní snídaně jsou obsahově
přesunuty do únorových Aktualit KF.

Nově je program členěný do tří dnů. Čtvrteční odpoledne je věnované vzpomínce panu prof. RNDr. Jaroslavovi Květinovi, Dr.Sc., jsou zde prezentovány významné výzkumné a vědecké práce klinických farmaceutů, jejich ocenění a přínosy. Letos zde zazněly vynikající atestační práce nových kolegů.

Kongresem se v pátek nesla 2 nosná témata: antikoagulace v pediatrii a přínosy, rizika gliflozinů - viz
program https://www.coskf.cz/odborne-akce/12-kongres-ceske-odborne-spolecnosti-klinicke-
farmacie. Odpolední program byl obohacen tradičním blokem připraveným Českou společností pro
experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii, která je významnou spolupracující společností
 ČOSKF, a to nejen na poli monitorování lékových hladin. Během nabitého programu byly
prezentovány aktuální informace k připravované novele ZZS, jejíž změny mohou zásadně ovlivnit
činnost klinických farmaceutů. Všichni zúčastnění byli vyzváni k aktivní diskuzi nad touto
problematikou.

Sobotní dopoledne bylo zakončené ukázkou viskoelastických metod hodnocení stavu
koagulace. V rámci celého kongresu panovala bohatá diskuze nejen po prezentacích. Závěrem
nesmíme opomenout změnu místa konání. Z technických důvodů byl kongres přemístěn z ÚVN do
Vily Kajetánky, která je známou oázou klidu a přírodních krás.

Těšíme se na setkání příště

 foto 225

 

foto 17

 

foto 26

 

foto 64

 

foto 99

 

foto 124

 

foto 109

 

foto 254

 

foto 232

 

foto 182

 

foto 203

Workshop Klinická farmacie v intenzivní medicíně

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop Klinická farmacie v intenzivní medicíně.

Workshop proběhne v rámci pokročilého celoživotního vzdělávání v oboru KF, které zaštiťuje Česká odborná společnost klinické farmacie. V souladu s konceptem tohoto vzdělávání je workshop primárně určen pro atestované klinické farmaceuty, kteří již mají základní znalost problematiky a chtějí si ji dále rozšířit.

Workshop bude zaměřen na problematiku hodnocení stavu koagulace pomocí viskoelastických metod.

Program a přihlášení zde: https://sanopharm.cz/coskf/klinicka-farmacie-v-intenzivni-medicine/

Na setkání s Vámi se těší odborní garanti

Mgr. Barbora Brezinová, Ph.D.
PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.
PharmDr. Alena Linhartová

 

 

 

Workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody IX.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody IX.

Workshop proběhne v rámci pokročilého celoživotního vzdělávání v oboru KF, které zaštiťuje Česká odborná společnost klinické farmacie. V souladu s konceptem tohoto vzdělávání je workshop primárně určen pro atestované klinické farmaceuty, kteří již mají základní znalost problematiky a chtějí si ji dále rozšířit.

Workshop č. IX bude zaměřen na korekci natremie v průběhu CVVHD.

Předpoklady pro účast na workshopu jsou následující:

  • znalost teorie hyponatremií a pravidel a způsobu jejich korekce u nedialyzovaných pacientů,
  • znalost principů metod náhrady eliminační funkce ledvin.

Program a přihlášení zde: https://sanopharm.cz/coskf/ledviny-a-leciva-eliminacni-metody-ix/

Na setkání s Vámi se těší odborní garanti

PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.
PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.
PharmDr. Alena Linhartová

 

 

 

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v paliativní péči I

V rámci celoživotního vzdělávání v oboru Klinická farmacie proběhl 3. listopadu v prostorách Vzdělávacího centra ÚVN Praha 6 workshop věnovaný problematice terapie bolesti v paliativní péči.

Dopolední program byl zaměřen na představení základních principů paliativní péče a jak poznat pacienta, ke kterému by se mělo přistupovat paliativně.

Odpolední program byl věnován analgoterapii se zaměřením na opioidy, který byl následně doplněn praktickými kazuistikami.

V průběhu celého workshopu probíhala bohatá diskuze.

Těšíme se na další setkání. 

IMG 20231103 WA0000

 

20231103 100531

Workshop Klinická farmacie v paliativní péči I

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop Klinická farmacie v paliativní péči I, který proběhne dne 3. 11. 2023 ve Vzdělávacím centru ÚVN ve Střešovicích.

Během workshopu se účastníci postupně seznámí s jednotlivými problematikami jako je terapie bolesti, neklidu, úzkosti a dalších symptomů.

Workshop proběhne v rámci celoživotního vzdělávání v oboru KF, které zaštiťuje Česká odborná společnost klinické farmacie.

 

Program a přihlášení zde: https://sanopharm.cz/coskf/klinicka-farmacie-v-paliativni-peci-i/

Za odborné garanty akce se na setkání s Vámi těší

Mgr. Lucie Polášková

12. kongres České odborné společnosti klinické farmacie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

co nejsrdečněji Vás zveme na 12. kongres České odborné společnosti klinické farmacie, který se uskuteční ve dnech 5.-7. října 2023 v Praze.

V tuto chvíli bychom rádi připomněli možnost časné registrace s nižším poplatkem, která trvá pouze do 7. 9. 2023.

Zároveň je již k dispozici podrobnější, ačkoliv stále ještě předběžný program.

 

Za programový a organizační výbor se na setkání s Vámi těší

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Alena Linhartová

 

Více informací a přihlášení zde: 12. kongres České odborné společnosti klinické farmacie | SANOPHARM CZ s.r.o.