PharmDr. Jana Gregorová
PharmDr. Jana GregorováPředseda společnosti

Oddělení klinické farmacie
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2 18000 Praha 8

e-mail: jana.gregorova@bulovka.cz
tel: +420266084104

 PharmDr. Martina Maříková
PharmDr. Martina MaříkováMístopředseda - problematika specializačního vzdělávání

Nemocniční lékárna FN
Sokolská 581 - 50005 Hradec Králové

e-mail: marikova@fnhk.cz
tel: +420495833448

 PharmDr. Kateřina Langmaierová
PharmDr. Kateřina Langmaierová Vědecký sekretář, pověřen problematikou hrazení klinickofarmaceutické péče

Oddělení klinické farmacie KZ, a.s. – pracoviště Teplice
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

e-mail: klangmaierova@gmail.com
tel: +420417519675

 PharmDr. Irena Murínová
PharmDr. Irena MurínováPokladník

Oddělení klinické farmacie
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200 - 169 02 Praha 6

tel: 973 208 393

PharmDr. Alena Linhartová
PharmDr. Alena LinhartováČlen

Lékárna Thomayerovy nemocnice
Odd. klinické farmacie
Vídeňská 800 14059 Praha 4

e-mail: alena.linhartova@ftn.cz

 PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.
PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.Člen

Oddělení klinické farmakologie a farmacie
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Na Bojišti 1 - 128 00 Praha 2

 PharmDr. Ivana Tašková
PharmDr. Ivana TaškováČlen

Pracoviště klinické farmacie
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91 - Praha 8 181 02

e-mail: ivana.taskova@bohnice.cz