Výbor společnosti

předseda

PharmDr. Jana Gregorová
Oddělení klinické farmacie
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
18000 Praha 8
tel: +420 266 084 104
e-mail: jana.gregorova@bulovka.cz                       

  

vědecký sekretář, pověřen problematikou hrazení klinickofarmaceutické péče

PharmDr. Kateřina Langmaierová 

Oddělení klinické farmacie KZ, a.s. – pracoviště Teplice  

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
tel: +420417519675
e-mail: klangmaierova@gmail.com                            

 

místopředseda - problematika specializačního vzdělávání

PharmDr. Martina Maříková
Nemocniční lékárna FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: +420495833448
e-mail: marikova@fnhk.cz                                     

 

pokladník

PharmDr. Irena Murínová
Oddělení klinické farmacie
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská
fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200                                 
169 02 Praha 6
tel: 973 208 393
e-mail: 

 

členové

PharmDr. Alena Linhartová
Lékárna Thomayerovy nemocnice, Odd. klinické
farmacie
Vídeňská 800
14059 Praha 4
e-mail: alena.linhartova@ftn.cz                             

 

PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.

Oddělení klinické farmakologie a farmacie              
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Na Bojišti 1
128 00 Praha 2

 

 

PharmDr. Ivana Tašková

Pracoviště klinické farmacie

Psychiatrická nemocnice Bohnice                           

Ústavní 91
Praha 8 181 02

email: ivana.taskova@bohnice.cz

                                 

 

 

poradci – stálí hosté: PharmDr. Irena Štenglová-Netíková, Ph.D., RNDr. Jiří Netočný

čestný předseda: prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Květina, DrSc. Dr.h.c.

čestný člen: Prof. RNDr. PhMr. Ludmila Kameníková, DrSc.