Revizní komise

předseda:

PharmDr. Lucie Schrabalová (Khýnová)
ÚVN- Vojenská fakultní nemocnice Praha              
Oddělení klinické farmacie
U Vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6
e-mail: lucie.khynova@uvn.cz                            

 

členové revizní komise:

Mgr. Barbora Brezinová, Ph.D.             

Oddělení klinické farmacie

Fakultní nemocnice Plzeň 

Alej svobody 80
304 60 Plzeň-Lochotín
tel. 377 104 192

e-mail: brezinovab@fnplzen.cz                           

 

 

 

PharmDr. Kristina Pechandová, Ph.D.                    

Nemocnice Strakonice, a.s.

Radomyšlská 336

386 01 Strakonice
e-mail: klinicka_farmacie@nemocnice-st.cz