ODBORNÉ PUBLIKACE

Aktualizace: 31. 12. 2022

2022

Bartosova O, Sima M, Polanecky O, Perlik F, Adamek S, Lischke R, Slanar O. Analgesic effects of piritramide in acute postoperative pain - comparison of intramuscular administration with patient- controlled intravenous analgesia and impact of OPRM1 and ABCB1 polymorphisms. Biomed Pap
Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2022; 166(1): 40-45. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33252118/.

Bauer L, Gregorová J. Řešení méně známé lékové interakce u HIV pacienta v klinické praxi. Prakt Lékáren. 2022; 18(2): 82-86. Dostupné z: https://www.praktickelekarenstvi.cz/artkey/lek-202202-0004_reseni_mene_zname_lekove_interakce_u_hiv_pacienta_v_klinicke_praxi.php.

Bobek D, Šíma M, Slanař O. Mýty a fakta o hormonální antikoncepci. Prakt Lékáren. 2022; 18(2): 79-81. Dostupné z: https://www.praktickelekarenstvi.cz/artkey/lek-202202-
0003_myty_a_fakta_o_hormonalni_antikoncepci.php.

Bužga M, Machytka E, Dvořáčková E, Švagera Z, Stejskal D, Máca J, Král J. Methylene blue: a controversial diagnostic acid and medication? Toxicol Res (Camb). 2022; 11(5): 711-717.

Duda J. Analýza nákladové efektivity biologických léčiv v léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy z perspektivy poskytovatele zdravotních služeb. Klin Farmakol Farm. 2022; 36(2): 54-67. Dostupné z: https://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-202202 0004_analyza_nakladove_efektivity_biologickych_leciv_v_lecbe_stredne_tezke_az_tezke_loziskove_
psoriazy_z_perspektivy.php.

Dvořáčková E, Šíma M, Petrus J, Klapková E, Hubáček P, Pozniak J, Havlín J, Lischke R, Slanař O. Ganciclovir Pharmacokinetics and Individualized Dosing Based on Covariate in Lung Transplant Recipients. Pharmaceutics. 2022; 14(2): 408. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1999-4923/14/2/408.

Ecsiova D, Kamaradova K, Nova M, Hoffmann P, Rozsivalova P, Simkovic M, Zak P. Pulmonary damage in a patient with hairy cell leukemia - infectious involvement or hematological disease activity? Case report. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2022. Epub ahead of print.


Écsiová D, Vodárek P, Rozsívalová P, Vrbacký F, Hrochová K, Hoffmann P, Žák P, Smolej L, Šimkovič M. Závažná sekundární imunitní trombocytopenie u nemocné s chronickou lymfocytární leukemií. Onkologie. 2022; 16(3): 151-154. Dostupné z: https://www.solen.cz/artkey/xon-202203- 0009_zavazna_sekundarni_imunitni_trombocytopenie_u_nemocne_s_chronickou_lymfocytarni_leuk emii.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3Dpo%2525B9kozen%2525ED%252520m%2525EDchy%26
sfrom%3D840%26spage%3D30.

Gregorová, J, Tašková I a kol. Antikoagulační terapie. Maxdorf. 2022. ISBN 978-80-7345-728-0.

Halouzková BA, Hartinger JM, Krátký V, Tesař V, Slanař O. Dosing of Aminoglycosides in Chronic Kidney Disease and End-Stage Renal Disease Patients Treated with Intermittent Hemodialysis. Kidney Blood Press Res. 2022; 47(7): 448-458. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35443243/.

Hartinger JM, Kratky V, Hruskova Z, Slanar O, Tesar V. Implications of rituximab pharmacokinetic and pharmacodynamic alterations in various immune-mediated glomerulopathies and potential anti-CD20 therapy alternatives. Front Immunol. 2022; 13:1024068. Dostupné z:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36420256/.

Hartinger JM, Ryšánek P, Slanař O, Šíma M. Pharmacokinetic principles of dose adjustment of mTOR
inhibitors in solid organ transplanted patients. J Clin Pharm Ther. 2022; 47(9): 1362-1367.

Hartinger JM, Šíma M, Hronová K, Halouzková BA, Szonowská B, Polakovič V, Bednářová V, Hladinová
Z, Tesař V, Slanař O. Vancomycin pharmacokinetics in patients treated with intermittent haemodialysis based on therapeutic drug monitoring. J Chemother. 2022; 34(3): 149-156.

Havlin J, Skotnicova A, Dvorackova E, Hubacek P, Svorcova M, Lastovicka J, Sediva A, Kalina T, Lischke R. Impaired Humoral Response to Third Dose of BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine Despite Detectable Spike Protein-specific T cells in Lung Transplant Recipients. Transplantation. 2022;
106(3): e183-e184. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34856599/.

Hriňová E, Skořepová E, Čerňa I, Královičová J, Kozlík P, Křížek T, Roušarová J, Ryšánek P, Šíma M,
Slanař O, Šoóš M. Explaining dissolution properties of rivaroxaban cocrystals. Int J Pharm. 2022; 622: 121854.

Jelínek P, Roušarová J, Ryšánek P, Ježková M, Havlůjová T, Pozniak J, Kozlík P, Křížek T, Kučera T, Šíma M, Slanař O, Šoóš M. Application of Oil-in-Water Cannabidiol Emulsion for the Treatment of Rheumatoid Arthritis. Cannabis Cannabinoid Res. 2022. Epub ahead of print.

Kabelka L, Křemenová Z, Králová A. Svědění – pruritus. Křemenová Z, Králová A. Maligní hyperkalcémie. Křemenová Z, Králová A. Pocení. Sláma O, Křemenová Z, Králová A. Poruchy
metabolizmu sodíku. In: Sláma O a kol. Paliativní medicína pro praxi. Galén. 2022. ISBN 978-80-7492-
627-3. (Kapitoly v knize).

Kodetova M, Hobzova R, Sirc J, Uhlik J, Dunovska K, Svojgr K, Cocarta AI, Felsoova A, Slanar O, Sima M, Kozak I, Pochop P. The Role of Cryotherapy in Vitreous Concentrations of Topotecan Delivered by Episcleral Hydrogel Implant. Pharmaceutics. 2022; 14(5): 903.

Králová A, Křemenová Z. Užití methadonu jako koanalgetika v léčbě bolesti - kazuistika z klinické praxe. Prakt Lékáren. 2022; 18(4): 219-223.

Královičová J, Bartůněk A, Hofmann J, Křížek T, Kozlík P, Roušarová J, Ryšánek P, Šíma M, Slanař O. Pharmacokinetic Variability in Pre-Clinical Studies: Sample Study with Abiraterone in Rats and Implications for Short-Term Comparative Pharmacokinetic Study Designs. Pharmaceutics. 2022;
14(3): 643. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35336017/.

Krejčí V. Vybrané možnosti samoléčby vaginálních infekcí. Prakt Lékáren. 2022; 18(2): 96-99. Dostupné z: https://www.praktickelekarenstvi.cz/artkey/lek-202202-0007_vybrane_moznosti_samolecby_vaginalnich_infekci.php.

Mazánková D, Michalcová J, Hrbotický A, Tašková I. Fall risk scores in health care facilities of geriatric care in the Czech republic. In: 50th ESCP Symposium on Clinical Pharmacy, Polypharmacy and ageing - highly individualized, interprofessional, person-centered care (Conference Abstracts). Int J Clin Pharm. 2022; 44:1464-1566. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s11096-022-01521-5.

Michalcová J, Tašková I. Interakční potenciál antipsychotik. Remedia. 2022; 32: 299–303.

Michalcová J, Tašková I. Jak správně užívat psychofarmaka. Galén. 2022. ISBN 978-80-7492-626-6.

Michaličková D, Hartinger JM, Hladinová Z, Bednářová V, Szonowská B, Polakovič V, Matthios A, Tesař V, Slanař O, Krekels EHJ. Population pharmacokinetics-pharmacodynamics of fondaparinux in dialysis-dependent chronic kidney disease patients undergoing chronic renal replacement therapy. Eur J Clin Pharmacol. 2022; 78(1): 89-98.

Michalickova D, Kramarikova I, Ozturk HK, Kucera T, Vacik T, Hrncir T, Kutinova Canova N, Sima M, Slanar O. Detection of galanin receptors in the spinal cord in experimental autoimmune encephalomyelitis. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2022. Epub ahead of print.

Michaličková D, Kübra Öztürk H, Hroudová J, Ľupták M, Kučera T, Hrnčíř T, Kutinová Canová N, Šíma M, Slanař O. Edaravone attenuates disease severity of experimental auto-immune encephalomyelitis and increases gene expression of Nrf2 and HO-1. Physiol Res. 2022; 71(1): 147-157. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35043649/.

Murinova I, Kovacic M, Polaskova L, Reveszova K, Schrabalova L, Cermakova Juranova B, Saloun J. Blank spaces in the management of venous thromboembolism prophylaxis at surgical departments and the impact of a clinical pharmacist. Rozhl Chir. 2022; 100(12): 592-602. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/rozhledy-v-chirurgii/2021-12-1/bila-mista-v-managementu-prevence-tromboembolie-na-chirurgickych-pracovistich-a-role-klinickeho-farmaceuta-129368.

Murínová I, Švidrnoch M, Gucký T, Hlaváč J, Michálek P, Slanař O, Šíma M. Population Pharmacokinetic Analysis Proves Superiority of Continuous Infusion in PK/PD Target Attainment with Oxacillin in Staphylococcal Infections. Antibiotics (Basel). 2022; 11(12): 1736. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36551393/.

Murínová I, Švidrnoch M, Gucký T, Řezáč D, Hlaváč J, Slanař O, Šíma M. Meropenem population pharmacokinetics and model-based dosing optimisation in patients with serious bacterial infection. Eur J Hosp Pharm. 2022; Epub ahead of print.

Nikrýnová Nguyen TMP, Štrauch B, Petrák O, Krátká Z, Holaj R, Kurcová I, Marešová V, Pilková A, Hartinger J, Waldauf P, Zelinka T, Widimský J. Adherence and blood pressure control in patients with primary aldosteronism. Blood Press. 2022; (1): 58-63.

Nováková A, Šíma M, Slanař O. Factors Affecting Drug Exposure after Inhalation. Prague Med Rep. 2022; 123(3): 129-139. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36107443/.

Paterová P, Novosadová MKlinické zkušenosti s použitím novějších antibiotik ve vnitřním lékařství. Vnitr Lek. 2022; 68(6):E10-E14. Dostupné z:Vnitřní lékařství: Klinické zkušenosti s použitím novějších antibiotik ve vnitřním lékařství (casopisvnitrnilekarstvi.cz)

Pilková A, Hartinger JM. Farmakodynamické a farmakokinetické aspekty terapie přímými perorálními antikoagulancii. Acta Medicinae. 2022, 16: 56-34.

Pilkova A, Sima M, Hartinger JM, Nikrynova Nguyen TMP, Maresova V, Kurcova I, Slanar O, Widimsky J. Novel approach to adherence assessment based on parent drug and metabolite pharmacokinetics: pilot study with spironolactone. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2022. Epub ahead of print.

Rychlíčková J, Kubíčková V. Fyzikálně-chemické vlastnosti kolistinu a jejich dopady do klinické praxe. Klin Farmakol Farm. 2022; 36(1): 29-33. Dostupné z: https://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-202201-0006_fyzikalne-chemicke_vlastnosti_kolistinu_a_jejich_dopady_do_klinicke_praxe.php.

Snopková S, Husa P, Kozáková Š. Je možná farmakologická eradikace HIV? Klin Farmakol Farm. 2022; 36(3): 93-100. Dostupné z: https://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-202203-0002_je_mozna_farmakologicka_eradikace_hiv.php.

Studentova H, Volakova J, Spisarova M, Zemankova A, Aiglova K, Szotkowski T, Melichar B. Severe tyrosine-kinase inhibitor induced liver injury in metastatic renal cell carcinoma patients: two case reports assessed for causality using the updated RUCAM and review of the literature. BMC Gastroenterol. 2022; 22(1): 49. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35123392/.

Suchopár J. Inhibitory SGLT (1. část) – selektivita působení a farmakodynamické účinky. Remedia. 2022; 32: 81–83.

Suchopár J. Inhibitory SGLT (2. část) – farmakokinetika, metabolismus a transport. Remedia. 2022; 32: 205–208.

Suchopár J. Inhibitory SGLT2 (3. část) – glukuronidace jako hlavní cesta biotransformace gliflozinů. Remedia. 2022; 32: 312-316.

Suchopár J. Inhibitory SGLT2 (4. část) – lékové interakce gliflozinů. Remedia. 2022; 32: 405-408.

Suchopár J, Prokeš M, Suchopár Š. Přehled lékových interakcí specifických léků používaných u roztroušené sklerózy. Remedia. 2022; 32: 179–190.

Suchopár J, Suchopár Š, Prokeš M. Lékové interakce cenobamátu. Remedia. 2022; 32: 488-495.

Šantavý P, Kubíčková V, Šíma M, Urbánek K. Population pharmacokinetics of three alternative prophylactic antibiotics during cardiac surgery with extracorporeal circulation. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2022. Epub ahead of print.

Šantavý P, Šíma M, Zuščich O, Kubíčková V, Michaličková D, Slanař O, Urbánek K. Population Pharmacokinetics of Prophylactic Cefazolin in Cardiac Surgery with Standard and Minimally Invasive Extracorporeal Circulation. Antibiotics (Basel). 2022; 11(11): 1582. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36358235/.

Šíma M, Bobek D, Cihlářová P, Ryšánek P, Roušarová J, Beroušek J, Kuchař M, Vymazal T, Slanař O. Factors Affecting the Metabolic Conversion of Ciprofloxacin and Exposure to Its Main Active Metabolites in Critically Ill Patients: Population Pharmacokinetic Analysis of Desethylene Ciprofloxacin. Pharmaceutics. 2022; 14(8): 1627. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36015253/.

Tašková I. Lékové interakce antidepresiv s pohledem do klinické praxe. Remedia. 2022; 32: 74–80.

Tašková I, Michalcová J, Šaloun J. An analysis of clinical pharmacist interventions at a Czech psychiatric hospital: A two-year prospective study. Gen Hosp Psychiatry. 2022; 79: 189-190.

Tašková I, Michalcová J, Šaloun J. New tool to improve the adherence of psychiatric patients during hospitalization via combining a comprehensive medication review and education interview by a clinical pharmacist. Acta Poloniae Pharmaceutica. 2022; 79(2): 301-308.

Tisančinová J, Míšková I, Papugová K, Konopáč V. Inhalační antibiotika v terapii těžké pneumonie. Stud Pneumol Phthiseol. 2022; 82(3): 101-115.

Víšek J, Ryšková L, Machačová A, Maříková M, Blaha V. Využití taurolidinu v prevenci a léčbě katétrových infekcí. Klin Farmakol Farm. 2022; 36(3): 108-110. Dostupné z: https://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-202203-0004_vyuziti_taurolidinu_v_prevenci_a_lecbe_katetrovych_infekci.php.

Zavrelova A, Sima M, Malakova J, Rozsivalova P, Paterova P, Zak P, Visek B, Michalickova D, Slanar O, Radocha J. Superiority of ceftazidime off-label high-dose regimen in PK/PD target attainment during treatment of extensively drug-resistant Pseudomonas aeruginosa infections in cancer patients. Br J Clin Pharmacol. 2022. Epub ahead of print.

2021

Bobek D, Šíma M, Slanař O. Gynekomastie jako nežádoucí účinek léčiv. Prakt Lékáren. 2021; 17(3): 147-149. Dostupné z: https://www.praktickelekarenstvi.cz/artkey/lek-202103-0002_gynekomastie_jako_nezadouci_ucinek_leciv.php.

Gregorová J. Léčiva a dialýza aneb o čem musím přemýšlet v akutních situacích. Aktuality v nefrologii. 2021; 27(4): 133-146. Dostupné z: https://www.tigis.cz/casopisy/itemlist/category/6-aktuality-v-nefrologii.

Gregorová J, Murínová I, Linhartová A. Farmakoterapie COVID-19. Remedia. 2021; 31(1): 99-102.

Hálek J, Voláková J, Wita M, Lasák J, Kantor L. Kofein, káva a kojení. Pediatr. praxi 2021; 22(4): 272-275. Dostupné z: https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-202104-0006_kofein_kava_a_kojeni.php.

Hartinger JM, Lukáč P, Mitáš P, Mlček M, Popková M, Suchý T, Šupová M, Závora J, Adámková V, Benáková H, Slanař O, Šíma M, Bartoš M, Chlup H, Grus T. Vancomycin-releasing cross-linked collagen sponges as wound dressings. Bosn J Basic Med Sci. 2021; 21(1): 61-70. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31782696/.

Hartinger JM, Svobodová A, Malíková I, Šachl R, Slanař O. Effective use of fondaparinux in patient with unresponsiveness to nadroparin. J Clin Pharm Ther. 2021; 46(2): 539-542.

Hartinger JM, Šíma M, Hronová K, Halouzková BA, Szonowská B, Polakovič V, Bednářová V, Hladinová Z, Tesař V, Slanař O. Vancomycin Pharmacokinetics in Patients Treated with Intermittent Haemodialysis Based on Therapeutic Drug Monitoring. J Chemother. 2021. Epub ahead of print.

Josková Zdanovcová V, Koblížek V. Non adherence k inhalační léčbě CHOPN – dosud přehlížený problém. Farmakoter Revue. 2021; 6(5): 565-575.

Katrnošková S, Gregorová J, Peychl I. Dlouhodobá farmakoterapie primární hypertenze u dětí. Pediatr praxi. 2021; 22(6): 393-398. Dostupné z: https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-202106-0006_dlouhodoba_farmakoterapie_primarni_hypertenze_u_deti.php.

Kubeček O, Paterová P, Novosadová M. Risk Factors for Infections, Antibiotic Therapy, and Its Impact on Cancer Therapy Outcomes for Patients with Solid Tumors. Life (Basel). 2021; 11(12): 1387. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34947918/.

Murínová I, Linhartová A, Muselík J, Cihlo J, Dvířková L, Gregorová J, Kroutilová K, Langmaierová K, Polášková J, Vedrová J, Vodička M. Analgeticko-myorelaxační infuze v terapii vertebrogenního algického syndromu – technologické a klinické aspekty. Cesk Slov Neurol N. 2021; 84(5): 1-7. Dostupné z: https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2021-5-6/analgeticko-myorelaxacni-infuze-v-terapii-vertebrogenniho-algickeho-syndromu-technologicke-a-klinicke-aspekty-128682.

Pilková A, Hartinger JM, Hrnčířová P. Lékové problémy při terapii symptomů dolních močových cest u mužů. Prakt Lékáren. 2021; 17(3): 164-169.

Pokorná P, Šíma M, Koch B, Tibboel D, Slanař O. Sufentanil disposition and pharmacokinetic model-based dosage regimen for sufentanil in ventilated full term neonates. Pharmacology. 2021; 106(7-8): 284-389. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34077940/.

Pokorná P, Šíma M, Švestková N, Slanař O. Levetiracetam pharmacokinetics and its covariates: proposal for optimal dosing in the paediatric population. Eur J Hosp Pharm. 2021. Epub ahead of print.

Pokorná P, Šíma M, Tibboel D, Slanař O. Impact of haemolysis on vancomycin disposition in a full-term neonate treated with extracorporeal membrane oxygenation. Perfusion. 2021; 36(8): 864-867. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33200670/.

Pousková K, Staša J, Harapátová D, Gregorová J, Třešňák Hercogová J. Bezpečnost individuálně připravovaných léčivých přípravků pohledem klinického farmaceuta. Čes Dermatovenerol. 2021; 11(2): 30-48.

Révézová K, Murínová I, Votava J, Gucký T. Interpretace plazmatických hladin fenytoinu a valproátu při enterálním podávání u hypoalbuminemické pacientky. Cesk Slov Neurol N. 2021; 84(6): 594-596. Dostupné z: https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2021-6-7/interpretace-plazmatickych-hladin-fenytoinu-a-valproatu-pri-enteralnim-podavani-u-hypoalbuminemicke-pacientky-129390.

Roušarová J, Šíma M, Kozlík P, Křížek T, Slanař O. Changes in Rosuvastatin Pharmacokinetics During Postnatal Ontogenesis in Rats. J Pharm Pharm Sci. 2021; 25: 1-8.

Roušarová J, Šíma M, Slanař O. Therapeutic Drug Monitoring of Protein Kinase Inhibitors in Breast Cancer Patients. Prague Med Rep. 2021; 122(4): 243-256. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34924102/.

Rychlíčková J, Jurečková H. Metamizol (dipyron). Klin Farmakol Farm. 2021; 35(2): 94-98. Dostupné z: https://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-202102-0008_metamizol_dipyron.php.

Ryšánek P, Grus T, Lukáč P, Kozlík P, Křížek T, Pozniak J, Roušarová J, Královičová J, Kutinová Canová N, Boleslavská T, Bosák J, Štěpánek F, Šíma M, Slanař O. Validity of cycloheximide chylomicron flow blocking method for the evaluation of lymphatic transport of drugs. Br J Pharmacol. 2021; 178(23): 4663-4674.

Slanař O, Hronová K, Bartošová O, Šíma M. Recent advances in the personalized treatment of estrogen receptor-positive breast cancer with tamoxifen: a focus on pharmacogenomics. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2021; 17(3): 307-321.

Suchopár J, Prokeš M, Suchopár Š. Lékové interakce antimigrenik (1. část). Remedia. 2021; 31(3): 284-291.

Suchopár J, Prokeš M, Suchopár Š. Lékové interakce antimigrenik (2. část). Remedia. 2021; 31(4): 391-397.

Šíma M, Hartinger J, Grus T, Slanař O. Initial dosing of intermittent vancomycin in adults: estimation of dosing interval in relation to dose and renal function. Eur J Hosp Pharm. 2021; 28(5): 276-279.

Šíma M, Michaličková D, Ryšánek P, Cihlářová P, Kuchař M, Lžičařová D, Beroušek J, Hartinger JM, Vymazal T, Slanař O. No time dependence of ciprofloxacin pharmacokinetics in critically ill adults, comparison of individual and population analysis. Pharmaceutics. 2021; 13(8): 1156. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34452118/.

Šíma M, Michaličková D, Slanař O. What is the best predictor of phenobarbital pharmacokinetics to use for initial dosing in neonates? Pharmaceutics. 2021; 13(3): 301. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33668911/.

Štětkářová I, Čupáková J. Failure of Warfarin Anticoagulation Therapy after Administration of Oral Terbinafine. Acta Medica (Hradec Kralove). 2021; 64(2): 132-135.

Tašková I a kol. Psychofarmaka v kazuistikách. Maxdorf. 2021. ISBN 978-80-7345-678-8.

Vedrová J, Ráčil Z. Nově používané molekuly v cílené léčbě akutní myeloidní leukemie – jejich nežádoucí účinky, komplikace terapie a významné lékové interakce. Transfuze Hematol Dnes. 2021; 27(1): 16-27. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/en/journals/transfusion-and-haematology-today/2021-1-9/nove-pouzivane-molekuly-v-cilene-lecbe-akutni-myeloidni-leukemie-jejich-nezadouci-ucinky-komplikace-terapie-a-vyznamne-lekove-interakce-126222.

Vokurka S, Holečková P, Navrátilová Hrabánková D, Jirsová K, Liška J, Novosadová M, Jánská V, Faber E, Šípová S, Cvek J, Pochop L, Kozáková Š, Kouřilová P, Labudíková M. Postižení dutiny ústní onkologických a hematoonkologických pacientů – doporučení pro péči ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP. Klin Onkol. 2021; 34(2): 153-162. Dostupné z: https://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/2021-04-15-2/postizeni-dutiny-ustni-onkologickych-a-hematoonkologickych-pacientu-doporuceni-p/.

2020

Bartosova O, Sima M, Polanecky O, Perlik F, Adamek S, Lischke R, Slanar O. Analgesic effects of piritramide in acute postoperative pain - comparison of intramuscular administration with patient-controlled intravenous analgesia and impact of OPRM1 and ABCB1 polymorphisms. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2020. Epub ahead of print.

Bartovská Z, Andrle F, Beran O, Zlámal M, Řezáč D, Murínová I, Holub M. Data z první vlny epidemie covidu-19 z ÚVN Praha. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2020; 69(4): 164-171. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/epidemiologie/2020-4-18/data-from-the-first-wave-of-covid-19-from-the-central-military-hospital-prague-czech-republic-125490?hl=cs.

Boleslavská T, Rychecký O, Krov M, Žvátora P, Dammer O, Beránek J, Kozlík P, Křížek T, Hořínková J, Ryšánek P, Roušarová J, Canová NK, Šíma M, Slanař O, Štěpánek F. Bioavailability Enhancement and Food Effect Elimination of Abiraterone Acetate by Encapsulation in Surfactant-Enriched Oil Marbles. AAPS J. 2020; 22(6): 122.

Boleslavská T, Světlík S, Žvátora P, Bosák J, Dammer O, Beránek J, Kozlík P, Křížek T, Kutinová Canová N, Šíma M, Slanař O, Štěpánek F. Preclinical evaluation of new formulation concepts for abiraterone acetate bioavailability enhancement based on the inhibition of pH-induced precipitation. Eur J Pharm Biopharm. 2020; 151: 81-90.

Csomor J, Murinova I, Hribek P, Urbanek P, Zavoral M. Cefuroxime-Associated Pancreatitis. Am J Ther. 2020. Epub ahead of print. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32769390/.

Fialová D, Halačová M, Brkič J, Grešáková S, Kummer I, Topinková E, Jurašková B. Klinická farmacie v geriatrii a 20 let klinických a výzkumných zkušeností s hodnocením racionality geriatrické preskripce v České republice a v evropských zemích. Klin Farmakol Farm. 2020; 34(3): 122-129. Dostupné z: https://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-202003-0004_klinicka_farmacie_v_geriatrii_a_20_let_klinickych_a_vyzkumnych_zkusenosti_s_hodnocenim_racionality_geriatricke.php.

Fialová D, Příhodová V, Brkič J, Kummer I, Grešáková S, Lukačišinová A, Topinková E. Hodnocení geriatrických interakcí lék-nemoc u seniorů v dlouhodobé ošetřovatelské péči v České republice. Klin Farmakol Farm. 2020; 34(3): 99-107. Dostupné z: https://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-202003-0001_hodnoceni_geriatrickych_interakci_lek-nemoc_u_senioru_v_dlouhodobe_osetrovatelske_peci_v_ceske_republice.php.

Halačová M, Černý D, Sadilová K. Léky indukovaná dysnatremie: I. Polékové hyponatremie. Klin Farmakol Farm. 2020; 34(3): 130-134. Dostupné z: https://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-202003-0005_leky_indukovane_dysnatremie_i_polekove_hyponatremie.php.

Hořínková J, Kozlík P, Křížek T, Michaličková D, Šíma M, Slanař O. Post-mortem Redistribution of Alprazolam in Rats. Prague Med Rep. 2020; 121(4): 244-253. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33270012/.

Kučerová I, Krysta S. Klinická farmacie v pediatrické paliativní péči. Klin Farmakol Farm. 2020; 34(2): 90-92. Dostupné z: https://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-202002-0009_klinicka_farmacie_v_pediatricke_paliativni_peci.php.

Linhartová A, Murínová I, Kovačič M, Gregorová J. Perioperační podávání metforminu: co je nového? Čas Lék čes. 2020; 159: 210-212. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2020-6-6/perioperacni-podavani-metforminu-co-je-noveho-125121.

Matek J, Cernohorsky S, Trca S, Krska Z, Hoskovec D, Bruthans J, Sima M, Michalek P. A Randomized Comparison of Plasma Levobupivacaine Concentrations Following Thoracic Epidural Analgesia and Subpleural Paravertebral Analgesia in Open Thoracic Surgery. J Clin Med. 2020; 9(5): 1395. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32397344/.

Michaličková D, Jansa P, Bursová M, Hložek T, Čabala R, Hartinger JM, Ambrož D, Aschermann M, Lindner J, Linhart A, Slanař O, Krekels EHJ. Population pharmacokinetics of riociguat and its metabolite in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension from routine clinical practice. Pulm Circ. 2020; 10(1): 2045894019898031. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32095231/.

Michaličková D, Šíma M, Slanař O. New insights in the mechanisms of impaired redox signaling and its interplay with inflammation and immunity in multiple sclerosis. Physiol Res. 2020; 69(1): 1-19. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31852206/.

Mlčochová D, Fenclová T, Rečková Hroudová J, Pilková A, Hartinger JM, Závadová I. Symptomová léčba úzkosti v paliativní péči. Paliativní medicína. 2020; 1(1).

Pilková A, Hartinger JM. Změny farmakokinetiky léčiv u obézních pacientů. Vnitr Lek. 2020, 66(8): 465-471. Dostupné z: https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/artkey/vnl-202008-0001_obesity-associated-changes-in-drug-pharmacokinetics.php.

Rychlíčková J, Suchánková H. Dysgeuzie jako nežádoucí účinek léčiv a její možné klinické důsledky. Remedia. 2020; 30(3): 349-352. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2020/3-2020/Dysgeuzie-jako-nezadouci-ucinek-leciv-a-jeji-mozne-klinicke-dusledky/e-2T2-2WU-2Xl.magarticle.aspx.

Ryšánek P, Grus T, Šíma M, Slanař O. Lymphatic Transport of Drugs after Intestinal Absorption: Impact of Drug Formulation and Physicochemical Properties. Pharm Res. 2020; 37(9): 166.

Šálek T, Vodička M, Gřiva M. Cystatin C may be better than creatinine for digoxin dosing in older adults with atrial fibrillation. J Clin Lab Anal. 2020; 34(10): e23427.

Tašková I. Lurasidon – rozšíření možností léčby schizofrenie s důrazem na kognitivní funkce a kardiometabolické cíle. Remedia. 2020; 30(4): 454-459.

Tašková I. Méně známé účinky warfarinu. Remedia. 2020; 30(2): 107-110.

Tašková I. Terapeutické monitorování psychofarmak z pohledu klinického farmaceuta: doporučení versus praxe. Remedia. 2020; 30(6): 650-656. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2020/2-2020/Mene-zname-ucinky-warfarinu/e-2T2-2V9-2Ve.magarticle.aspx.

Trojánek M, Grebenyuk V, Herrmannová K, Nečas T, Gregorová J, Kucbel M, Šín R, Roháčová H, Stejskal F. Nový koronavirus (SARS-CoV-2) a onemocnění COVID-19. Čas Lék čes. 2020; 159(2): 55-66. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2020-2-6/novy-koronavirus-sars-cov-2-a-onemocneni-covid-19-122272.

2019

Bednářová V, Hartinger JM. Ambulantní antibiotická léčba u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Postgraduální nefrologie. 2019, 17(2): 3-7. Dostupné z: https://www.postgradualninefrologie.cz/cislo-xvii-2/ambulantni-antibioticka-lecba-u-pacientu-s-chronickym-onemocnenim-ledvin/.

Červeňová J. Kombinace mirtazapinu a paroxetinu: možná klinicky projevená interakce? Čas Lék čes. 2019; 158(7-8): 310-313. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/kombinace-mirtazapinu-a-paroxetinu-mozna-klinicky-projevena-interakce-121066.

Dvořák J, Bělehradová M. Úprava dávky chemoterapie u pacienta po amputaci horní a dolní končetiny. Klin Farmakol Farm. 2019; 33(1): 43-45. Dostupné z: https://www.solen.cz/artkey/far-201901-0009_uprava_davky_chemoterapie_u_pacienta_po_amputaci_horni_a_dolni_koncetiny.php.

Gregorová J, Holečková P. Hypertenze jako nežádoucí účinek léčiv. Klin Farmakol Farm. 2019; 33(3): 25-28. Dostupné z: https://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-201903-0005_hypertenze_jako_nezadouci_ucinek_leciv.php.

Gregorová J, Holečková P, Žáková K. Management metabolických nežádoucích účinků everolimu u pacientů s renálním karcinomem. Čas Lék čes. 2019; 158(7-8): 300-305. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/management-metabolickych-nezadoucich-ucinku-everolimu-u-pacientu-s-renalnim-karcinomem-121064.

Hartinger JM. Tolvaptan. Prakt Lékáren. 2019; 15(3): 129-132. Dostupné z: https://praktickelekarenstvi.cz/artkey/lek-201903-0002_tolvaptan.php.

Hartinger JM. Změny farmakokinetiky léčiv používaných v paliativní péči u pacientů s renální insuficiencí. In: Szonowská B a kol. Paliativa v nefrologii. Maxdorf. 2019. ISBN 978-80-7345-603-0. (Kapitola v knize)

Hartinger JM, Dvořáčková E. Lékové interakce u pacientů s onemocněním ledvin. Postgraduální nefrologie. 2019; 17(4):34-37. Dostupné z: https://www.postgradualninefrologie.cz/cislo-xvii-4/lekove-interakce-u-pacientu-s-onemocnenim-ledvin/.

Hartinger JM, Satrapová V, Hrušková Z, Tesař V. Tolerance and safety of rapid 2-hour infusion of rituximab in patients with kidney-affecting autoimmune diseases and glomerulonephritides: a single-centre experience. Eur J Hosp Pharm. 2019; 26(4): 210-213. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31338169/.

Hořínková J, Šíma M, Slanař O. Pharmacokinetics of Dasatinib. Prague Med Rep. 2019; 120(2-3): 52-63. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31586504/.

Kováčová B. Možnosti farmakologického ovlivnění singultu u pacientů v paliativní péči. Čas Lék čes. 2019; 158(7-8): 306-309. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/moznosti-farmakologickeho-ovlivneni-singultu-u-pacientu-v-paliativni-peci-121065/download?hl=cs.

Linhartová A. Podání léčiv nutričními sondamy: příklady, pracovní skupina. Čas Lék čes. 2019; 158(7-8): 279-281. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/podani-leciv-nutricnimi-sondami-priklady-pracovni-skupina-121060.

Murínová I. Klinicky významné lékové interakce antiretrovirotik. Čas Lék čes. 2019; 158(7-8): 289-294. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/klinicky-vyznamne-lekove-interakce-antiretrovirotik-121062.

Murínová I. Kostní toxicita tenofoviru. Remedia. 2019; 29(2): 196-200. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2019/2-2019/Kostni-toxicita-tenofoviru/e-2Fq-2Jw-2JU.magarticle.aspx.

Murínová I, Cihlo J, Dvířková L, Kroutilová K, Langmaierová K, Linhartová A, Polášková L, Vedrová J, Vodička M. Parenterální léčivé pří-pravky – správné ředění a podávání. Remedia. 2019; 29(3): 300-304. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Clanky/Klinicka-farmacie/Parenteralni-lecive-pripravky-spravne-redeni-a-podavani/6-1xn-2LM.magarticle.aspx.

Pavlík T. Hepatotoxicita inhibitorů kináz. Remedia. 2019; 29(3): 284-290. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2019/3-2019/Hepatotoxicita-inhibitoru-kinaz/e-2Fq-2Ln-2LJ.magarticle.aspx.

Pilková A. Inhibitory protonové pumpy v praxi klinického farmaceuta. Čas Lék čes. 2019; 158(7-8): 282-288. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/inhibitory-protonove-pumpy-v-praxi-klinickeho-farmaceuta-121061.

Pokorná P, Posch L, Šíma M, Klement P, Slanar O, van den Anker J, Tibboel D, Allegaert K. Severity of asphyxia is a covariate of phenobarbital clearance in newborns undergoing hypothermia. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019; 32(14): 2302-2309.

Pokorná P, Šíma M, Černá O, Allegaert K, Tibboel D, Slanař O. Actual body weight-based vancomycin dosing in neonates. J Chemother. 2019; 31(6): 307-312.

Pokorná P, Šíma M, Černá O, Slanař O. Nomogram based on actual body weight for estimation of vancomycin maintenance dose in infants. Infect Dis (Lond). 2019; 51(5): 334-339.

Pokorná P, Šíma M, Vobruba V, Bašková M, Posch L, Slanař O. Sufentanil pharmacokinetics in a full-term neonate treated with extracorporeal membrane oxygenation: a case report. Perfusion. 2019; 34(5): 433-436.

Staša J, Gregorová J, Pauk N. Altepláza v intrapleurální terapii: Co víme a nevíme? Čas Lék čes. 2019; 158(7-8): 295-299. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/alteplaza-v-intrapleuralni-terapii-co-vime-a-nevime-121063.

Šíma M, Bakhouche H, Hartinger J, Cikánková T, Slanař O. Therapeutic drug monitoring of antibiotic agents: evaluation of predictive performance. Eur J Hosp Pharm. 2019; 26(2): 85-88. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31157105/.

Šíma M, Kutinová-Canová N, Ryšánek P, Hořínková J, Moškořová D, Slanař O. Gastric pH in Rats: Key Determinant for Preclinical Evaluation of pH-dependent Oral Drug Absorption. Prague Med Rep. 2019; 120(1): 5-9. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31103048/.

Šíma M, Slanař O. Impact of drug-drug interactions on phenobarbital pharmacokinetics in pediatric patients. Epilepsia. 2019; 60(6): 1266-1267.

Šíma M, Slanař O. Therapeutic Drug Monitoring to Assess Drug Adherence in Assumed Resistant Hypertension: A Comparison With Directly Observed Therapy in Three Nonadherent Patients. J Cardiovasc Pharmacol. 2019; 73(2): 125.

Tašková I, Trdlová L. Fatální Stevensův-Johnsonův syndrom: komplikace při hospitalizaci pacienta na gerontopsychiatrii a prostor pro multioborovou spolupráci. Čas Lék čes. 2019; 158(7-8): 314. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/fatalni-stevensuv-johnsonuv-syndrom-komplikace-pri-hospitalizaci-pacienta-na-gerontopsychiatrii-a-prostor-pro-multioborovou-spolupraci-121068.

Vodička M, Ryšavý I. Prodloužení infuze oxacilinu u pacienta se stafylokokovou bakteriemií. Klin Farmakol Farm. 2019; 33(4): 39-41. Dostupné z: https://www.solen.cz/artkey/far-201904-0007_prodlouzeni_infuze_oxacilinu_u_pacienta_se_stafylokokovou_bakteriemii.php.

2018

Bartošová O, Bonnet C, Ulmanová O, Šíma M, Perlík F, Růžička E, Slanař O. Pupillometry as an indicator of L-DOPA dosages in Parkinson's disease patients. J Neural Transm (Vienna). 2018; 125(4): 699-703.

Bartovská Z, Zlámal M, Murínová I, Tyll T, Holub M. Případ pacienta s AIDS a pneumocystovou pneumonií komplikovanou cytomegalovirovou pneumonitidou. Klin Mikrobiol Inf Lék. 2018; 24(1): 10-13.

Hartinger J, Novotny R, Bilkova J, Kvasnicka T, Mitas P, Sima M, Hlubocky J, Kvasnicka J, Slanar O, Lindner J. Role of Dipyrone in the High On-Treatment Platelet Reactivity amongst Acetylsalicylic Acid-Treated Patients Undergoing Peripheral Artery Revascularisation. Med Princ Pract. 2018; 27(4): 356-361. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29754149/.

Pokorná P, Šíma M, Vobruba V, Tibboel D, Slanař O. Phenobarbital pharmacokinetics in neonates and infants during extracorporeal membrane oxygenation. Perfusion. 2018; 33(1_suppl): 80-86.

Šíma M, Hartinger J, Cikánková T, Slanař O. Estimation of once-daily amikacin dose in critically ill adults. J Chemother. 2018; 30(1):37-43.

Šíma M, Hartinger J, Cikánková T, Slanař O. Importance of vancomycin loading doses in intermittent infusion regimens. J Infect Chemother. 2018; 24(4): 247-250.

Šíma M, Hartinger J, Štenglová Netíková I, Slanař O. Creatinine Clearance Estimations for Vancomycin Maintenance Dose Adjustments. Am J Ther. 2018; 25(5): e602-e604.

Šíma M, Pokorná P, Hartinger J, Slanař O. Estimation of initial phenobarbital dosing in term neonates with moderate-to-severe hypoxic ischaemic encephalopathy following perinatal asphyxia. J Clin Pharm Ther. 2018; 43(2): 196-201.

2017

Csomor J, Murínová I, Broulíková K, Kučerka O, Sedloň P, Jarošek J, Urbánek P, Zavoral M. Propofol-induced acute pancreatitis. J Clin Pharm Ther. 2017; 42(4): 495-498. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28393377/.

Hartinger J, Veselý P, Šíma M, Netíková I, Matoušková E, Petruželka L. 5-fluorouracil Toxicity Mechanism Determination in Human Keratinocytes: in vitro Study on HaCaT Cell Line. Prague Med Rep. 2017; 118(4): 128-138. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29324220/.

Kováčová B, Červeňová J. Direct oral anticoagulants in real clinical practice: analysis of patient characteristics and prescribing patterns in a large teaching hospital. Pharmazie. 2017; 72(9): 555-560. Dostupné z: https://www.ingentaconnect.com/content/govi/pharmaz/2017/00000072/00000009/art00010;jsessionid=da29aidgn3tr8.x-ic-live-01#.

Šíma M, Vodička M, Marešová V, Šálek T, Čabala R, Slanař O. Adherence with perindopril therapy: a pilot study using therapeutic drug monitoring of perindoprilat and an evaluation of the clearance estimation. Int J Clin Pharm. 2017; 39(5): 1095-1100.

Šíma M, Hartinger J, Rulíšek J, Šachl R, Slanař O. Meropenem-induced Valproic Acid Elimination: A Case Report of Clinically Relevant Drug Interaction. Prague Med Rep. 2017; 118(2-3): 105-109. Dostupné: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28922108/.

Bakhouche H, Šíma M, Slanař O. Léky s fotosenzibilizačním potenciálem. Prakt Lékáren. 2017; 13(2): 60-62. Dostupné z: https://www.solen.cz/artkey/lek-201702-0003_Leky_s_fotosenzibilizacnim_potencialem.php.

Šíma M, Hronová K, Hartinger J, Slanař O. A simulation of loading doses for vancomycin continuous infusion regimens in intensive care. Infect Dis (Lond). 2017; 49(9): 674-679.

Pokorná P, Hronová K, Šíma M, Slanař O, Klement P, van den Anker JN, Tibboel D. Valproic acid-induced hyperammonemic encephalopathy in a full-term neonate: a brief review and case report. Eur J Clin Pharmacol. 2017; 73(5): 647-649.

2016

Šíma M, Pokorný M, Paďour F, Slanař O. Terlipressin Induced Severe Hyponatremia. Prague Med Rep. 2016; 117(1): 68-72. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26995205/.

2015

Dundelová L. Podání valproátu sodného perkutánní endoskopickou gastrostomií. Remedia. 2015; 25(3): 218-220.

Linhartová A. Lékové interakce warfarinu. Practicus. 2015; 14(6): 10-12.

Linhartová A. Podání léčiv sondou. Remedia. 2015; 25(3): 215-217.

Šíma M, Pokorná P, Hronová K, Slanař O. Effect of co-medication on the pharmacokinetic parameters of phenobarbital in asphyxiated newborns. Physiol Res. 2015; 64(Suppl 4): S513-9. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26681081/.

2014

Linhartová A. Nitrofurantoin v léčbě infekcí močových cest. Practicus. 2014; 13(2): 8-9.

Menclová K, Paroubková H, Murínová I, Pudil J, Langer D, Ryska M. Pyleflebitida u pacientky s krytou perforací kolorektálního karcinomu. Rozhledy v chirurgii. 2014; 93(10): 507-511.

Mlčochová D, Murínová I. Prevence deliria u geriatrických pacientů. In: Štěpánková H, Höschl C, Vidovićová L a kol. Gerontologie: současné otázky z pohledu biomedicínských a společenských věd. Karolinum. 2014. ISBN 978-80-246-2628-4. (Kapitola v knize)

Hronová K, Šíma M, Světlík S, Matoušková O, Slanař O. Pharmacogenetics and immunosuppressive drugs. Expert Rev Clin Pharmacol. 2014; 7(6): 821-35.

Sima M, Slanar O. Farmakologicky význam sirotcích nukleárnich receptorů. Cesk Fysiol. 2014; 63(1): 19-24.

Voláková J. Vliv farmakoterapie na sexuální funkce. Prakt. Lékáren. 2014; 10(3): 99-101. Dostupné z: https://www.praktickelekarenstvi.cz/artkey/lek-201403-0004_Vliv_farmakoterapie_na_sexualni_funkce.php?l=cz.

2013

Linhartová A. Rizika léčby theofylinem u polymorbidní pacientky s polyfarmakoterapií. Remedia. 2013; 23(6): 424-426.

Šíma M, Netíková I, Slanař O. Pregnane xenobiotic receptors and their effect on drug elimination from the organism. Prague Med Rep. 2013; 114(4): 205-13.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Holas T, Vávrová K, Síma M, Klimentová J, Hrabálek A. Synthesis and transdermal permeation-enhancing activity of carbonate and carbamate analogs of Transkarbam 12. Bioorg Med Chem. 2006; 14(23): 7671-80.