Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv

14.12.2016

Na prosincovém jednání výboru ČOSKF ČLS JEP byla nově ustanovena Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv.

Cílem PS je systematicky se zabývat touto problematikou a nejlépe ve spolupráci s farmaceutickými technology postupně vytvářet materiály, které by byly užitečné do každodenní praxe na klinických pracovištích.

Koordinátorem skupiny je Mgr. Irena Murínová (Oddělení klinické farmacie ÚVN Praha).

Zájemci o spolupráci v této PS se mohou hlásit na irena.murinova@uvn.cz.

Během ledna 2017 zde bude vyvěšena pilotní tabulka, obsahující data k ředění a způsobu podání jak antibiotik, tak ostatních léčivých přípravků určených k parenterálnímu podávání.