Schůzka Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 14. 4. 2021 on-line

9.4.2021

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF
ČLS JEP. 

Schůzka se uskuteční ve středu 14. dubna 2021 on-line formou od 18:00. Link pro
připojení bude zaslán před zahájením (cca 10 min) členům PS ŘPL na e-mail.

Podklady pro jednání je možné zasílat do pondělí 12.4. na e-mail:
irena.murinova@uvn.cz

Na setkání se těší

PharmDr. Irena Murínová
koordinátorka skupiny