Členové pracovní skupiny

Koordinátor pracovní skupiny

PharmDr. Irena Murínová
Oddělení klinické farmacie
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 
email: irena.murinova@uvn.cz

 

Členové

PharmDr. Jan Cihlo, Ph.D.
Lékárna Multiscan Pharma, s.r.o. - oddělení přípravy cytostatik    
Pardubice
email: jan.cihlo@seznam.cz

PharmDr. Lenka Dvířková
Oddělení klinické farmacie
FN Plzeň – Bory
email: dvirkoval@fnplzen.cz

PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D. 
Odd. klinické farmacie
Nemocniční lékárna FN Motol Praha
email: eliskadvorackova@seznam.cz

Mgr. Kateřina Kroutilová
Pracoviště klinické farmacie
Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav Brno
email: kroutilova@mou.cz

PharmDr. Kateřina Langmaierová
Oddělení klinické farmacie KZ, a.s., Teplice
email: uandela@seznam.cz

PharmDr. Alena Linhartová
Oddělení klinické farmacie
Thomayerova nemocnice Praha
email: alena.linhartova@ftn.cz

Mgr. Lucie Polášková
Oddělení klinické farmacie
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 
email: lucie.polaskova@uvn.cz

Mgr. Jana Vedrová
Pracoviště klinické farmacie
Ústav hematologie a krevní transfúze Praha
email: jana.vedrova@uhkt.cz

Mgr. Martin Vodička
Pracoviště klinické farmacie
Lékárna, Krajská nemocnice T. Bati
email: m.vodicka@bnzlin.cz

Mgr. Marie Vyskočilová
Odd. klinické farmacie
Nemocniční lékárna FN Motol Praha
e-mail: marie.vyskocilova@fnmotol.cz