Pozvánka na schůzku pracovní skupiny pro podání léčiv sondou

20.9.2015

Vážení a milí členové pracovní skupiny,

dovolte mi pozvat Vás k účasti na setkání Pracovní skupiny ČOSKF pro tvorbu doporučení ke správnému podání léčiv sondou.

Setkání se uskuteční v úterý 20. 10. 2015 v čase 14:00 - 18:00 v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2).

Na setkání se těší
PharmDr. Alena Linhartová

Oddělení klinické farmacie, Lékárna Thomayerova nemocnice
alena.linhartova@ftn.cz