Schůzky pracovní skupiny pro podávání léčiv sondou

Pozvánka na schůzku pracovní skupiny pro podání léčiv sondou 3. 5. 2016

Pozvánka na schůzku pracovní skupiny pro podání léčiv sondou 3. 5. 2016

Vážení a milí členové pracovní skupiny, dovolte mi pozvat Vás k účasti na setkání Pracovní skupiny ČOSKF pro tvorbu doporučení ke správnému podání léčiv sondou.
Pozvánka na schůzku pracovní skupiny pro podání léčiv sondou 20. 10. 2015

Pozvánka na schůzku pracovní skupiny pro podání léčiv sondou 20. 10. 2015

Vážení a milí členové pracovní skupiny, dovolte mi pozvat Vás k účasti na setkání Pracovní skupiny ČOSKF pro tvorbu doporučení ke správnému podání léčiv sondou.