Podání léčiva sondou, určenou primárně pro podávání enterální výživy, není standardním způsobem podání léčiva – v klinické praxi je však mnohdy jediným možným.

Problematika podávání léčiv sondou je obecně zatížena nedostatkem vědeckých dat, která by ozřejmila zejm. případné související změny v účinnosti a/nebo bezpečnosti terapie. Z toho vyplývá i skutečnost, že podání léčiva sondou je většinou postupem off-label.

Podání léčiva sondou by v takové situaci mělo následovat až po kvalifikovaném posouzení všech relevantních skutečností odborníkem – zhodnotit je třeba nejen vlastnosti samotné účinné látky, ale také vlastnosti, které uděluje konkrétnímu léčivému přípravku léková forma, dále složení výživy a režim, v jakém je podávána, charakteristiky použité sondy a v neposlední řadě také riziko expozice personálu potenciálně toxickým látkám.

Za tímto účelem byla při České odborné společnosti klinické farmacie (ČOSKF) založena pracovní skupina, jejímž úkolem je příprava doporučení pro podání konkrétních léčivých přípravků sondou.

Každé doporučení obsahuje jednak informaci pro předepisujícího lékaře s upozorněním na možná rizika, jednak vlastní pokyn ke správnému podání léčiva sondou. Každé doporučení prochází vnitřním připomínkovacím řízením a ve spolupráci s lékařem a zdravotní sestrou je ověřena jeho srozumitelnost. Hotová doporučení jsou postupně zveřejňována na webu ČOSKF.

Kontakt: PharmDr. Alena Linhartová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)