Odborná komise

 

Odborná komise pro problematiku oddělení a pracovišť klinické farmacie

1.      má funkci poradního orgánu výboru ČOSKF ČLS JEP

2.      její ustanovení bylo schváleno výborem 28. 9. 2013

3.      členství v Odborné komisi je omezeno na vedoucí oddělení/pracovišť klinické farmacie

Dotazy směřujte na PharmDr. Janu Gregorovou.