Koncepce klinické farmacie
Klinickofarmaceutická péče v ČR

Výbor ČOSKF ČLS JEP představuje aktualizované vydání Koncepce klinické farmacie.

Toto vydání obsahuje zapracované připomínky odborných společností ČLS JEP, souhrn oddělení a pracovišť klinické farmacie v ČR a strukturu výkonů klinických farmaceutů.