Členství

Řádným členem České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, student VŠ, který se připravuje na výše jmenované profese, jestliže souhlasí s posláním a cíli ČOSKF ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění. 

Rádi bychom Vás upozornili, že členství v ČOSKF a registrace pro přístup do neveřejné části webových stránek jsou dvě odlišné věci. 

Ne každý člen společnosti musí vyžadovat přístup do neveřejné části webových stránek, ale každý, kdo žádá o přístup do neveřejné části webových stránek, musí být členem společnosti. Členství v ČOSKF podmiňuje přístup do neveřejné části webových stránek.


Postup pro získání členství v ČOSKF: 

 1. Vyplňte tuto přihlášku (lze rovněž nalézt na webu ČLS JEP).
 2. Vyplněnou a podepsanou přihlášku:
  • zašlete elektronicky společnosti (tento způsob doporučujeme): registrace@coskf.cz
   nebo
  • zašlete k rukám předsedkyně společnosti: Mgr. Jana Gregorová, Oddělení klinické farmacie, Budínova 67/2, Praha 8, 180 81
   nebo
  • zašlete na Centrální evidenci členů ČLS JEP (Centrální evidence členů následně přepošle přihlášku předsedkyni společnosti): Centrální evidence členů ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2, 120 26.
 3. Doručení Vaší přihlášky k rukám předsedkyně společnosti Vám potvrdíme emailem.
 4. Doručené přihlášky jsou schvalovány na nejbližším následujícím zasedání výboru ČOSKF (zpravidla první pátek v měsíci). 
 5. Řádné členství vzniká schválením písemné přihlášky výborem ČOSKF a zaplacením členských příspěvků.
 6. O schválení budete informováni emailem na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce.
 7. Pro uhrazení členského příspěvku Vás bude kontaktovat Centrální evidence členů ČLS JEP. Výše ročního poplatku za členství v ČOSKF je 300 Kč. 
  Poznámka: Poplatek 300 Kč je pouze za členství v ČOSKF. K této částce je účtován poplatek za členství v ČLS JEP, jejíž organizační složkou ČOSKF je.

Postup pro získání přístupu do neveřejné části webových stránek:

 1. Pokud ještě nejste členem ČOSKF, postupujte dle výše uvedeného Postupu pro získání členství v ČOSKF
 2. Zaregistrujte se pro přístup do neveřejné části stránek.
 3. Přístup do neveřejné části stránek Vám bude umožněn po ověření zadaných údajů a členství v ČOSKF. 
 4. Heslo Vám bude zasláno do emailu, který jste zadali do kontaktního formuláře.

V případě zapomenutého hesla si můžete nové vygenerovat sami.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat: registrace@coskf.cz

Seznam členů ČOSKF je dostupný zde http://www.coskf.cz/seznam-clenu-coskf

PharmDr. Lucie Khýnová: lucie.khynova@gmail.com

PharmDr. Zdeněk Novák, Ph.D.: ZdNo@seznam.cz