Odborné akce

Workshop Klinická farmacie v intenzivní medicíně I   |   14. září 2018

Workshop Klinická farmacie v intenzivní medicíně I | 14. září 2018

Termín: 14. září 2018

Místo konání:
Fakultní nemocnice Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň - Lochotín, 304 60
Seminární místnost ÚKBH 2. patro vchod B

Garanti:

PharmDr. Jaroslava Červeňová
PharmDr. Jana Gregorová
PharmDr. Alena Linhartová
PharmDr. Barbora Kováčová

ODBORNÝ PROGRAM

9:00
Úvodní slovo

9.30-13.00
Úvodní přednáška workshopu
Doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D., KARIM Fakultní nemocnice Plzeň, LF UK Plzeň

Úvod do medicíny kritických stavů
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., 1. IK Fakultní nemocnice Plzeň, LF UK Plzeň

13.00-13.45
Přestávka

13.45-15.30
Interaktivní kazuistiky z metabolické JIP
MUDr. Miroslav Urbánek, Jednotka intenzivní metabolické péče 2. interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK Praha

Registrace uzavřena, kapacita workshopu naplněna.