Seminář s mezinárodní účastí – Cílená léčba a biologické léčivé přípravky

19.9.2015

Cílená léčba a biologické léčivé přípravky

19.9.2015 - Praha
Místo konání: Farmakologický ústav, Praha 2

Seminář se zaměří na vývoj, zavádění a použití inovativních léčebných postupů v gastroenterologii, revmatologii a v léčbě nádorových onemocnění. Úvodní přednášku, včetně problematiky biosimilars, přednese Prof. Sol Ruiz z Evropské lékové agentury (EMA). Akce se koná dne 19. 9. 2015 v Praze 2, Albertov 4 na Farmakologickém ústavu. Posluchačům s pracovním úvazkem prováděným mimo Hl. m. Prahu bude poskytnuta podpora účasti z prostředků Evropského sociálního fondu.

Přihlášky a další informace Mgr. Eva Chárová (charova@ipvz.cz). Tel: 261 092 461

prof. MUDr. Ondřej Slanař PhD,
prof. MUDr. František Perlík, DrSc.