Dávkování u kontinuálních eliminačních metod

4.12.2019

Ledviny a léčiva, eliminační metody IV, opakování

Místo konání: Školící centrum BBraun Dialog, Praha, workshop
Termín: 4. prosince 2019

PROGRAM

9:30 – 11:00
PODKLADY PRO ODHAD / VÝPOČET DÁVKY LÉČIVA U PACIENTA NA RRT
doc. Ing. František Lopot, CSc., VFN a 1. LF UK, Interní odd. Strahov

11:00 – 12:00
PŘEDVEDENÍ ELIMINAČNÍ METODY

12:00 – 12:30
OBĚD

12:30 – 14:30
PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ TEORETICKÝCH PODKLADŮ, KAZUISTIKY, VÝPOČTY

CEFTAZIDIM A IHD
PharmDr. Alena Linhartová, Thomayerova nemocnice, Praha

DABIGATRAN A ELIMINAČNÍ MEDODY − VÝPOČTY
PharmDr. Jana Gregorová, Nemocnice Na Bulovce, Praha