9. kongres ČOSKF

11.10.2019

9. kongres ČOSKF
Farmakoterapeutické aspekty léčby pacienta v různých oborech medicíny
11.-12. října 2019, ÚVN, Praha

Bližší informace a registrace již brzy k dispozici.