9. kongres ČOSKF

11.10.2019

9. kongres ČOSKF
Farmakoterapeutické aspekty léčby pacienta v různých oborech medicíny
11.-12. října 2019, ÚVN, Praha

REGISTRACE A BLIŽŠÍ INFORMACE K DISPOZICI NA WWW.COSKF.AMCA.CZ