2. kongres České odborné společnosti klinické farmacie

5.10.2012

Klinickofarmaceutická péče v paliativní medicíně

5.10.2012 - 6.10.2012 - Praha
Místo konání: hotel Olympik Artemis, Praha 8

Informace o kongresu naleznete na stránkách: http://www.http://amca.cz/coskf2012/