Pacient po transplantaci, co s ním? Praktický přístup pro klinického farmaceuta z jiného oddělení.

2.2.2021

Workshop ČOSKF (virtuálně): Pacient po transplantaci, co s ním?
Praktický přístup pro klinického farmaceuta z jiného oddělení

Termín: 2. 2. 2021, 18 – 20 hodin
Cena: 300,- Kč

Přednášející:
PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D., Pracoviště klinické farmacie, Nemocnice Na Františku, Praha
MUDr. Marek Novotný, Klinika nefrologie IKEM, Praha

Po přihlášení a uhrazení registračního poplatku obdržíte na e-mailovou adresu pokyny k připojení přes aplikaci Zoom.