Novinky

Ohlédnutí za 1.kongresem ČOSKF ČLS JEP

Ohlédnutí za 1.kongresem ČOSKF ČLS JEP

Ve dnech 7. a 8.10.2011 se konal v Praze 1. kongres České odborné společnosti klinické farmacie na téma psychotropní farmakoterapie.

Kongresu se zúčastnilo celkem téměř sto farmaceutů a lékařů. Místem konání byly prostory hotelu Step v Praze 8 a během dvou dnů zazněly přednášky a sdělení týkající se farmakoterapie antipsychotiky a antidepresivy z pohledu psychiatrů, zástupců klinické farmacie a farmakologie i paliativní medicíny.

Úvodní sdělení kongresu patřila významným hostům, jimiž byli prof. Jaroslav Květina, nestor klinické farmacie v České republice, prof. Alexandr Hrabálek, děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, a prof. Per Hartvig Honoré, farmakolog z University of Copenhagen v Dánsku. 

Přednášku o koncepci oboru a výsledcích práce vloni nově založené České odborné společnosti klinické farmacie přednesla prezidentka kongresu a předsedkyně ČOSKF Mgr. Jana Gregorová.

Kongres zahájila i zakončila  Dr. Irena Netíková, která převzala jako vědecký sekretář společnosti záštitu nad organizací celého kongresu.

Kongres proběh v  přátelské atmosféře, ke které přispěli pozvaní hosté, přednášející i neobyčejně pozorní účastníci, kteří vyjádřili zájem o rozvíjející se obor klinické farmacie i probíranou problematiku v diskuzích po přednáškách i v kuloárech.

Poděkování za uskutečnění této první samostatné akce ČOSKF patří všem, kteří se na organizaci kongresu podíleli, všem partnerům kongresu, přednášejícím i účastníkům.

Výbor ČOSKF i organizační výbor kongresu plánuje příští rok pořádání druhého ročníku kongresu.