Newsletter

Newsletter 02/2024

Newsletter 02/2024

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Prosím věnujte pozornost aktuálnímu dění v oboru Klinická farmacie. Klinická farmacie opět plnila média a byla představena studentkám a studentům farmaceutických fakult. Cílem společného úsilí je přiblížit náš obor veřejnosti, ale i studentům, abychom rozšířili naše řady o nové kolegyně a kolegy.

KF na poli médií

Oddělení klinické farmacie Městské nemocnice Ostrava uvedlo svou práci v podcastu: https://www.coskf.cz/spolecnost/media/predstaveni-prace-klinickeho-farmaceuta-v-podcastu-my-jsme-fifejdy.

KF byla přiblížena medikům: https://www.coskf.cz/spolecnost/media/klinicka-farmacie-jako-tema-podcastu-po-medine.

KF a zástupci APOKF byli pozváni do rozhlasu: https://www.mujrozhlas.cz/kava-o-ctvrte/vase-kazdodenni-inspirace-klinicka-farmacie-bezpecna-setrna-lecba.

KF byla také hostem radiožurnálu: https://www.coskf.cz/spolecnost/media/irena-murinova-hostem-na-radiozurnalu-v-poradu-host-lucie-vyborne.

KF na poli newsletterů

KF se věnoval zpravodaj ÚVN: https://www.uvn.cz/cs/vv-odd-expertiznich-cinnosti/zpravodaj-vojenskeho-zdravotnictvi a časopis Náš AGEL: https://www.coskf.cz/spolecnost/media/klinicka-farmacie-v-nemocnicich-skupiny-agel.

Newsletter FNB představil fungování antibiotického týmu: www.bulovka.cz

Byla prezentována Ambulance a pracoviště KF v Psychiatrické nemocnici Kroměříž:

Skupina pro ředění a podávání léčiv představila problematiku analgeticko-myorelaxačních infuzí na webináři pro praktické lékaře: https://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/zpravy-z-pracovni-skupiny/problematika-analgeticko-myorelaxacnich-infuzi-na-odbornych-akcich.

KF měla své zástupce na 1. kongresu následné intenzivní péči v lékařské i sesterské sekci: https://www.coskf.cz/odborne-akce/klinicka-farmacie-na-1-kongresu-nasledne-intenzivni-pece.

KF byla také na 4. kongresu Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP: https://www.kongressot.cz/.

V nemocnici Agel Nový Jičín proběhlo 2. Novojičínské přednáškové odpoledne klinických farmaceutů: https://www.coskf.cz/odborne-akce/pozvanka-novojicinske-odpoledne-2024.

Zástupci Pracovní skupiny pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči pro praktické lékaře a Pracovní skupiny pro farmakoterapii obézních pacientů představili KF na 29. celostátním gerontologickém kongresu: https://cggkongres.cz/.

Zástupce Pracovní skupiny pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči při dialyzačních střediscích představil výsledky výzkumných projektů a činnosti KF na 40. kongresu České nefrologické společnosti: https://www.kongrescns2024.cz/podrobny-program-pro-lekare/.

V prostorách Farmaceutické fakulty v Hradci Králové proběhla konference o spolupráci KF s geriatry a praktickými lékaři v rámci péče o geriatrické nemocné: https://www.coskf.cz/novinky/moznosti-interdisciplinarni-spoluprace-klinickych-farmaceutu-farmaceutu-geriatru-a-praktickych-lekaru-v-peci-o-geriatricke-nemocne.

Představení KF studentům zástupci ČOSKF

Zástupci ČOSKF se zúčastnili tradičního Veletrhu bioanalytiky a farmacie (BAF), který se konal na půdě Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (FaF UK) v Hradci Králové https://www.coskf.cz/odborne-akce/zprava-z-veletrhu-bioanalytiky-a-farmacie,

a také veletrhu Job Fair Farmacie, který se konal na půdě Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
https://www.coskf.cz/odborne-akce/zprava-z-veletrhu-job-fair-farmacie.

Ostatní

Proběhla aktualizace tabulky pro ředění a podávání léčiv: https://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/zpravy-z-pracovni-skupiny/aktualizace-tabulky-pro-redeni-a-podavani-leciv-a-informaci-na-webu-pracovni-skupiny-pro-redeni-a-podavani-leciv.

Číslo 1-2 Časopisu lékařů českých bylo věnováno problematice geriatrické populace včetně adherence a interakcí: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/archiv-cisel/2024-1-19.

Zástupci ČOSKF zpracovali připomínky k dokumentu "Strategická analýza potřeb resortu Ministerstva zdravotnictví" za obor klinická farmacie. Ve strategii jsou zmiňovány klíčové body rozvoje ve zdravotnictví jako je např. paliativní péče, geriatrie, stomatologie atd., ale chybí jakákoli zmínka o nutné reformě farmacie. Dokument s připomínkami naleznete zde https://www.nzip.cz/koncepce2025.

Byla aktualizovaná záložka pro publikace v klinické farmacii za rok 2023.

Závěrem za tímto bohatým přehledem Vám přejeme krásné léto plné zážitků nejen z klinicko-farmaceutické péče.