vitamin C

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
vitamin C  ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA 100MG/ML INJ SOL 5X5ML

i.v. (i.m. a s.c. jen v nemožnosti i.v.

aplikace)
- ano ano -

CHS, FS: roztok uchov. při 10-25°C

MS: použít okamžitě

i.m. podání upřednostňováno před i.v. (Trissel, Medscape); lepší utilizace při i.m.

podání (drugs.com)
ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA 100MG/ML INJ SOL 50X5ML s.c., i.m. (obojí bolestivé, jen při nemožnosti i.v. podání) CHS, FS: (SPC) před použitím uchovávat v původním obalu, chráněné před světlem při 10-25°C, MS: použít okamžitě Dle Trissel: po naředění chráněno před světlem 24 hod při 23°C.
VITAMIN C INJEKTOPAS 150MG/ML INF CNC SOL 50ML  NE (koncentrát pro přípravu infuzního roztoku)  inf: 50 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku je třeba zředit 100 ml FR inf: podávat pomalu  CHS, FS: aplikace se musí uskutečnit bezprostředně po otevření injekční lahvičky s koncentrátem pro infuzní roztok  
 VITAMIN  C-INJEKTOPAS  k i.v. aplikaci nutno naředit 1:5  -  CHS, FS: použít okamžitě; nepoužitý zbytek zlikvidovat MS: použít okamžitě

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.