paracetamol

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
paracetamol  PARACETAMOL  KABI

10MG/ML INF SOL 10x50ML,

10X100ML
NE - RTU  inf: lze, max. poměr 1:10 ano ano inf: 15 min CHS, FS: po otevření 24 hod při 25°C; pokud naředěný roztok není použit okamžitě, nesmí být uchováván déle než 6 hod (včetně doby podání infuze) MS: použít okamžitě (*)  
PARACETAMOL  B.BRAUN

10MG/ML INF SOL

10X50ML,10X100ML
CHS, FS: (včetně doby infuze) po naředění byla prokázána po dobu 48 hod při 23°C MS: použít okamžitě (*)  
 PARACETAMOL  ACCORD  10MG/ML INF SOL 20X100Ml  -  -  -  inf: 15 min  CHS, FS, MS: použít okamžitě  

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.