pantoprazol

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
pantoprazol  CONTROLOC 40MG INJ PLV SOL 1  i.v.  prášek naředit 10 ml FR; připravený roztok lze podat přímo nebo lze smísit se 100 ml FR nebo G5% ano  ano  i.v.: 2-15 min  HS, FS: 12 hod při 25°C MS: použít okamžitě  
NOLPAZA
 PANTOPRAZOL  OLIKLA  injekční roztok se připraví přidáním 10 ml FR do lahvičky se suchou substancí, aplikuje se přímo nebo po naředění 100 ml FR nebo G5%  

CHS, FS: 12 hod při teplotě 2-8°C

MS: použít okamžitě

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.